Njoftime

NJOFTIM PËR PROVIMIN E VLERËSIMIT TË AFTËSIMIT PRAKTIK, SEZONI TETOR 2021 DHE REGJISTRIMIN PËR PROVIMIN E SHTETIT, SEZONI NËNTOR

• Dorëzimi i dosjeve të praktikës, do të kryhet më datën 25.10.2021 • Provimi i Vlerësimit të Aftësimit Praktik (VAP) do të organizohet në ambjentet e UFSH, sipas grafikut.

19

Tetor 2021

Njoftim për përsëritësit e vlerësimit të aftësimit praktik (vap), sezoni Tetor 2021

Njoftim për përsëritësit e vlerësimit të aftësimit praktik (vap), sezoni Tetor 2021

31

Gusht 2021

Aktivitet me titull: “Piktogramat dhe gjuha e komunikimit në paketimet e barnave”.

Urdhri i Farmacistëve të Shqipërisë do të organizojë online, aktivitetin me titull: “Piktogramat dhe gjuha e komunikimit në paketimet e barnave”. Aktiviteti do të zhvillohet nga data 26 deri më 30 korrik 2021 dhe është në proces akreditimi për 6 kredite.

23

Korrik 2021

NJOFTIM

Të nderuar kolegë, kohët e fundit jemi bërë me dije, se në emër të drejtuesve të Urdhrit janë hapur disa profile fallco në Instagram. Sipas raportimeve që na janë bërë, nga këto profile bëhen njoftime të pavërteta, kryesisht në lidhje me provimin e VAP dhe provimin e Shtetit.

21

Korrik 2021

Aktivitet me titull: “Njohuri dhe zhvillime bashkëkohore në fushën e manipulimit/përgatitjes së përgatesave mjekësore për paci

Aktiviteti do të zhvillohet nga data 15 deri më 21 korrik 2021 dhe është në proces akreditimi për 6 kredite.

13

Korrik 2021

NJOFTIM PËR REGJISTRIM PËR KRYERJEN E PRAKTIKËS PROFESIONALE PËR SEZONI: KORRIK – TETOR 2021

Regjistrimet për kryerjen e praktikës profesionale per sezonin Korrik – Tetor 2021 do kryhen gjatë periudhës 22 - 27 Korrik 2021.

8

Korrik 2021

Kujtesë, Për likujdimin e detyrimeve financiare ndaj urdhërit

Njoftohen të gjithë farmacitët, anëtarë aktiv të Urdhrit të Farmacistëve të Shqipërisë, se afati i fundit i likujdimit të detyrimeve të kuotave për 6-mujorin e parë 2021, është data 30 Qershor 2021.

23

Qershor 2021

Ftese per oferte per blerje karburanti 31.05.2021

Blerje karburanti, naftë dhe benzinë. Cmimi i specifikuar për litër.

31

Maj 2021

Njoftim për provimin e vlerësimit të aftësimit praktik, dhe regjistrimin për provimin e shtetit, sezoni maj 2021.

Provimi i Vlerësimit të Aftësimit Praktik (VAP) do të organizohet në ambjentet e UFSH, sipas grafikut...

23

Prill 2021

Njoftim për përsëritësit e provimit të shtetit sezoni maj 2021.

Regjistrimi i kandidatëve përëritës për provimin e shtetit të sezonit MAJ 2021 do kryhet në datat 28 – 30 prill 2021, pranë zyrave të UFSH Tiranë.

22

Prill 2021

Njoftim për përsëritësit e vlerësimit të aftësimit praktik (vap), sezoni maj 2021

Njoftim për përsëritësit e vlerësimit të aftësimit praktik (vap), sezoni maj 2021

8

Prill 2021

NJOFTIM PËR REGJISTRIM PËR KRYERJEN E PRAKTIKËS PROFESIONALE PËR SEZONIN DHJETOR 2020 – PRILL 2021

Rregjistrimet për kryerjen e praktikës profesionale per sezonin Dhjetor 2020 – Prill 2021 do kryhen në peridhën 29 – 30 Dhjetor 2020.

22

DHjetor 2020

NJOFTIM PËR PROVIMIN E CERTIFIKIMIT

Ju njoftojmë se më datë 14 dhjetor 2020, ora 09:00, do të zhvillohet provimi i certifikimit për të gjithë profesionistët farmacistë/ndihmës farmacistë që nuk kanë plotësuar numrin e nevojshëm të krediteve për ciklin e dytë të ricertifikimit.

7

DHjetor 2020

NJOFTIM MBI PEZULLIMIN E DHËNIES SË CERTIFIKATAVE NË FUNKSIONIN E DREJTUESIT TEKNIK

Siç ju kemi informuar vazhdimisht, Urdhri i Farmacistëve, në zbatim të misionit që i ngarkon ligji, ka ushtruar mbikëqyrje profesionale në shumicën e subjekteteve farmaceutike. Gjatë mbikëqyrjeve, janë kostatuar raste flagrante të shkeljes së legjislacionit farmaceutik, siç është dhënia ë shërbimit farmaceutik nga persona jo farmacistë.

27

Nentor 2020

Aktivitetin Shkencor profesional me titull "Kërkimi Shkencor dhe Menaxhimi i barnave"

Aktiviteti do të zhvillohet në ambientet e Albanian University. Aktiviteti është i akredituar nga QKEV për profesionistët farmacistë me 6 kredite dhe do të zhvillohet në përputhje dhe në respektim të plotë të masave dhe protokolleve të Covid-19.

24

Nentor 2020

Urdhri i Farmacistëve të Shqipërisë do të organizojë online, “Aktivitete të Edukimit në Vazhdim, Trimestri i Fundit 2020”.

Aktiviteti do të zhvillohet nga data 1 deri më datë 7 dhjetor 2020 dhe është në proces akreditimi për 6 kredite. Për informacione të mëtejshme do të njoftoheni në mënyrë periodike.

18

Nentor 2020

Njoftim për provimin e aftësimit praktik, sezoni nëntor 2020 dhe provimin e shtetit, sezoni dhjetor 2020.

Provimi i vlerësimit të aftësimit praktik (VAP) do të organizohet në ambjentet e UFSH, sipas ndarjes dhe regjistrimi i kandidatëve për provimin e shtetit të sezonit Dhjetor 2020 do kryhet në datat 12 – 13 nëntor 2020, pranë zyrave të UFSH Tiranë.

22

Tetor 2020

Njoftim për përsëritësit e vlerësimit të aftësimit praktik (vap), sezoni nëntor 2020

Njoftim për përsëritësit e vlerësimit të aftësimit praktik (vap), sezoni nëntor 2020

8

Tetor 2020

Njoftim per regjistrim per kryerjen e praktikes profesionale për sezonin Gusht - Tetor 2020

Rregjistrimet për kryerjen e praktikës profesionale per sezonin Gusht - Tetor 2020 do kryhen në peridhën 03 – 07 Gusht 2020.

16

Korrik 2020

Konferenca "Menaxhimi i Semundjeve Kronike Imunologjike. Roli Mjek - Farmacist"

Konferenca "Menaxhimi i Semundjeve Kronike Imunologjike. Roli Mjek - Farmacist"

16

Korrik 2020