Njoftime

NJOFTIM PËR PËRSËRITËSIT E VLERËSIMIT TË AFTËSIMIT PRAKTIK (VAP), SEZONI TETOR 2023

Njoftohen përsëritësit, që dëshirojnë t’i nënshrohen Vlerësimit të Aftësimit Praktik në sezonin Tetor 2023, që të dërgojnë brenda datës 15 Shtator 2023, dorazi ose të skanuara, në adresën e e-mailit.

1

Shtator 2023

lista e kandidatëve për President dhe Zv. President të Urdhrit të Farmacisëtve të Shqipërisë në zgjedhjet për organet drejtuese

Më poshtë do të gjeni listën e kandidatëve për President dhe Zv. President të Urdhrit të Farmacisëtve të Shqipërisë në zgjedhjet për organet drejtuese të UFSH-së, që do të zhvillohen më datë 31.07.2023, pranë zyrave qëndrore të UFSH-së.

25

Korrik 2023

LISTA E KANDIDATËVE PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET DREJTUESE TË UFSH-SË 2023, PËR RAJONIN Korçë dhe Elbasan.

Më poshtë do të gjeni listën e kandidatëve për zgjedhjet për organet drejtuese të UFSH-së, që do të zhvillohen sipas datave të miratuara nga Këshilli Kombëtar, për rajonin, Korçë dhe Elbasan.

20

Korrik 2023

LISTA E KANDIDATËVE PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET DREJTUESE TË UFSH-SË 2023, PËR RAJONIN Shkodër dhe Lezhë.

Më poshtë do të gjeni listën e kandidatëve për zgjedhjet për organet drejtuese të UFSH-së, që do të zhvillohen sipas datave të miratuara nga Këshilli Kombëtar, për rajonin, Shkodër dhe Lezhë.

18

Korrik 2023

LISTA E KANDIDATËVE PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET DREJTUESE TË UFSH-SË 2023, PËR RAJONIN Dibër dhe Kukës

Më poshtë do të gjeni listën e kandidatëve për zgjedhjet për organet drejtuese të UFSH-së, që do të zhvillohen sipas datave të miratuara nga Këshilli Kombetar, për rajonin, Dibër dhe Kukës.

13

Korrik 2023

LISTA E KANDIDATËVE PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET DREJTUESE TË UFSH-SË 2023, PËR RAJONIN FIER

Më poshtë do të gjeni listën e kandidatëve për zgjedhjet për organet drejtuese të UFSH-së, që do të zhvillohen sipas datave të miratuara nga Këshilli Kombetar, për rajonin, Fier.

10

Korrik 2023

TË NDERUAR KOLEGË,

Ju informojmë se për arsye logjistike, zgjedhjet në Këshillin Rajonal Shkodër do të zhvillohen në datë 24.07.2023, ora 12:00 – 17:00.

7

Korrik 2023

LISTA E KANDIDATËVE PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET DREJTUESE TË UFSH-SË 2023, PËR RAJONIN TIRANË

Më poshtë do të gjeni listën e kandidatëve për zgjedhjet për organet drejtuese të UFSH-së, që do të zhvillohen sipas datave të miratuara nga Këshilli Kombetar, për rajonin, Tiranë.

7

Korrik 2023

LISTA E KANDIDATËVE PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET DREJTUESE TË UFSH-SË 2023, për rajonin Durrës

Këtu do të gjeni listën e kandidatëve për zgjedhjet për organet drejtuese të UFSH-së, që do të zhvillohen sipas datave të miratuara nga Këshilli Kombetar, për rajonin Durrës.

6

Korrik 2023

LISTA E KANDIDATËVE PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET DREJTUESE TË UFSH-SË 2023, PËR Rajonet, Berat, VlorË, GjirokastËr

Këtu do të gjeni listën e kandidatëve për zgjedhjet për organet drejtuese të UFSH-së, që do të zhvillohen sipas datave të miratuara nga Këshilli Kombetar, për rajonet, Berat, Vlorë, Gjirokastër.

29

Qershor 2023

NJOFTIM PER REGJISTRIM PER KRYERJEN E PRAKTIKES PROFESIONALE SEZONI: KORRIK – TETOR 2023

Regjistrimet për kryerjen e praktikës profesionale per sezonin Korrik – Tetor 2023 do kryhen në datat 20 - 21 Korrik 2023. Praktika profesionale kryhet në farmacite e rrjetit të hapur ose spitalore, nën drejtimin e një farmacisti me jo më pak se 3 (tre) vjet përvojë pune (Një farmacist drejton vetëm një praktikant).

27

Qershor 2023

NJOFTIM PËR ZHVILLIMIN E ZGJEDHJEVE PËR ORGANET DREJTUESE TË UFSH-SË

Të nderuar anëtarë të Urdhrit të Farmacistëve të Shqipërisë, Në mbështetje të Ligjit Nr. 9150, datë 30.10.2003 “Për Urdhrin e Farmacistëve të Shqipërisë”, i ndryshuar, Statutit të UFSH-së, i ndryshuar, si dhe Rregullores së Zgjedhjeve, e ndryshuar, Këshilli Kombëtar në mbledhjen e tij të datës 09.06.2023, me VKK Nr. 1 dhe 2 miratoi shpalljen e datave të zgjedhjeve, për organet drejtuese të Urdhrit të Farmacistëve të Shqipërisë, për periudhën 01.01.2024 – 31.12.2028.

9

Qershor 2023

Trajnim mbi praktikën e mirë të punës në farmaci dhe mbi ruajtjen e shpërndarjen e barnave sipas standarteve të cilësisë

Trajnim mbi praktikën e mirë të punës në farmaci dhe mbi ruajtjen e shpërndarjen e barnave sipas standarteve të cilësisë

8

Qershor 2023

Ftese per oferte per blerje karburanti

Blerje karburanti, naftë dhe benzinë. Cmimi i specifikuar për litër.

24

Maj 2023

KUJTESË ! PËR LIKUJDIMIN E DETYRIMEVE FINANCIARE NDAJ URDHËRIT

Njoftohen të gjithë farmacitët, anëtarë aktiv të Urdhrit të Farmacistëve të Shqipërisë që nuk kanë paguar kuotat ndaj Urdhërit,se afati i likujdimit të detyrimeve për vitin 2022 dhe detyrimet e prapambetura është data 31 Mars 2023.

24

Mars 2023

NJOFTIM MBI VLERËSIMIN E AFTËSIMIT PRAKTIK, SEZONI PRILL 2023 DHE PROVIMIN E SHTETIT, SEZONI XXIV.

• Njoftohen praktikantët se dorëzimi i dosjeve të praktikës do të kryhet në datën 20 mars 2023. • Provimi i Vlerësimit të Aftësimit Praktik (VAP) do të organizohet në ambjentet e UFSH. • Shënim: Përsëritësve do u komunikohet data me e-mail ose nëpërmjet telefonit.

18

Mars 2023

NJOFTIM PËR PËRSËRITËSIT E VLERËSIMIT TË AFTËSIMIT PRAKTIK (VAP), SEZONI PRILL 2023

Njoftohen përsëritësit, që dëshirojnë t’i nënshrohen Vlerësimit të Aftësimit Praktik në sezonin Prill 2023, që të dërgojnë brenda datës 31 Janar 2023, dorazi ose të skanuara, në adresën e e-mailit

18

Janar 2023

Lidhur me limitin cash (kartmonedha dhe monedha) të arkes në subjektet farmaceutike.

Njoftohen të gjithë farmacitët, anëtarë të Urdhrit të Farmacistëve të Shqipërisë që janë pronarë të subjekteve farmaceutikë se duke filluar nga data 1 Janar 2023 ka hyre në fuqi Ligji 83/2022 “Për disa ndryshime dhe shtesa në Ligjin nr. 9920 datë 19/05/2008 ”Për Procedurat Tatimore në RSH’ të ndryshuar ku kërkohet që

5

Janar 2023

NJOFTIM PER REGJISTRIM PER KRYERJEN E PRAKTIKES PROFESIONALE SEZONI: DHJETOR 2022 – MARS 2023

Regjistrimet për kryerjen e praktikës profesionale per sezonin Dhjetor 2022 – Mars 2023 do kryhen në datat 19 - 20 Dhjetor 2022.

13

DHjetor 2022

Njoftim për regjistrimin për provimin e shtetit, sezoni Janar 2023

Regjistrimi i kandidatëve për provimin e shtetit të sezonit Janar 2023 do kryhet në datat 21 – 22 Dhjetor 2022, pranë zyrave të UFSH Tiranë.

13

DHjetor 2022