Njoftime

NJOFTIM PËR PËRSËRITËSIT E VLERËSIMIT TË AFTËSIMIT PRAKTIK (VAP), SEZONI PRILL 2023

Njoftohen përsëritësit, që dëshirojnë t’i nënshrohen Vlerësimit të Aftësimit Praktik në sezonin Prill 2023, që të dërgojnë brenda datës 31 Janar 2023, dorazi ose të skanuara, në adresën e e-mailit

18

Janar 2023

Lidhur me limitin cash (kartmonedha dhe monedha) të arkes në subjektet farmaceutike.

Njoftohen të gjithë farmacitët, anëtarë të Urdhrit të Farmacistëve të Shqipërisë që janë pronarë të subjekteve farmaceutikë se duke filluar nga data 1 Janar 2023 ka hyre në fuqi Ligji 83/2022 “Për disa ndryshime dhe shtesa në Ligjin nr. 9920 datë 19/05/2008 ”Për Procedurat Tatimore në RSH’ të ndryshuar ku kërkohet që

5

Janar 2023

NJOFTIM PER REGJISTRIM PER KRYERJEN E PRAKTIKES PROFESIONALE SEZONI: DHJETOR 2022 – MARS 2023

Regjistrimet për kryerjen e praktikës profesionale per sezonin Dhjetor 2022 – Mars 2023 do kryhen në datat 19 - 20 Dhjetor 2022.

13

DHjetor 2022

Njoftim për regjistrimin për provimin e shtetit, sezoni Janar 2023

Regjistrimi i kandidatëve për provimin e shtetit të sezonit Janar 2023 do kryhet në datat 21 – 22 Dhjetor 2022, pranë zyrave të UFSH Tiranë.

13

DHjetor 2022

Kujtesë, Për likujdimin e detyrimeve financiare ndaj urdhërit

Njoftohen të gjithë farmacitët, anëtarë aktiv të Urdhrit të Farmacistëve të Shqipërisë, se afati i likujdimit të detyrimeve për vitin 2022 dhe detyrimet e prapambetura është data 31 Dhjetor 2022.

22

Nentor 2022

NJOFTIM PËR PROVIMIN E VLERËSIMIT TË AFTËSIMIT PRAKTIK, SEZONI NËNTOR 2022

• Provimi i Vlerësimit të Aftësimit Praktik (VAP) do të organizohet në ambjentet e UFSH, sipas grafikut •Shënim: Përsëritësve do u komunikohet data me e-mail ose nëpërmjet telefonit

7

Nentor 2022

NJOFTIM MBI SHTYRJEN E AFATIT PËR DORËZIMIN E TEMAVE PËR KONFERENCËN E VI "SË BASHKU PËR FARMACEUTIKËN" DERI ME DATËN 23 SHTATOR

Njoftohen të gjithë lektorët që janë të interesuar të referojnë në Konferencën e VI-të “Së Bashku për Farmaceutikën”, se afati i fundit i dorëzimit të abstrakteve të temave, është data 23 SHTATOR 2022.

10

Shtator 2022

Njoftim për përsëritësit e vlerësimit të aftësimit praktik (vap), sezoni Tetor 2022

Njoftohen përsëritësit, që dëshirojnë t’i nënshrohen Vlerësimit të Aftësimit Praktik, që të dërgojnë brenda datës 05 shtator 2022.

3

Gusht 2022

NJOFTIM PER REGJISTRIM PER KRYERJEN E PRAKTIKES PROFESIONALE SEZONI: KORRIK – TETOR 2022

Rregjistrimet për kryerjen e praktikës profesionale per sezonin korrik – tetor 2022 do kryhen në datat 12 - 19 Korrik 2022.

5

Korrik 2022

Ofertë për kryerje të auditimit procedurial dhe financiar të UFSH

Urdhri i Farmacistëve të Shqipërisë, ent publik i krijuar me ligjin Nr. 9150, datë 30.10.2003 kërkon të kryejë një auditim procedurial dhe financiar për periudhën 01.01.2019 - 31.12.2021. Fondi limit i përcaktuar për këtë auditim është në vlerën e 800 000 lekë pa TVSH.

1

Korrik 2022

NJOFTIM PËR PROVIMIN E VLERËSIMIT TË AFTËSIMIT PRAKTIK, SEZONI PRILL 2022 DHE REGJISTRIMIN PËR PROVIMIN E SHTETIT, SEZONI MAJ-QE

• Dosjet e praktikës do të dorëzohen në datën 29.03.2022. • Provimi i Vlerësimit të Aftësimit Praktik (VAP) do të organizohet në ambjentet e UFSH, sipas grafikut. • Regjistrimi i kandidatëve për provimin e shtetit të sezonit Maj-Qershor 2022 do kryhet në datat 26 – 29 prill 2022, pranë zyrave të UFSH Tiranë.

28

Mars 2022

Njoftim për përsëritësit e vlerësimit të aftësimit praktik (vap), prill 2022

Njoftohen përsëritësit, që dëshirojnë t’i nënshrohen Vlerësimit të Aftësimit Praktik, që të dërgojnë brenda datës 28 Shkurt 2022, dorazi ose të skanuara në adresën e e-mailit

18

Shkurt 2022

Aktivitet me titull: “Analiza dhe vlerësimi i përshkrimit dhe përdorimit racional të barnave në pediatri”.

Urdhri i Farmacistëve të Shqipërisë do të organizojë online, aktivitetin me titull: “Analiza dhe vlerësimi i përshkrimit dhe përdorimit racional të barnave në pediatri”. Aktiviteti do të zhvillohet nga data 24 deri më 28 dhjetor 2021 dhe është në proces akreditimi.

11

DHjetor 2021

Aktivitet me titull: “Barnat jetimë dhe aspekte të përgatitjes dhe përzgjedhjes së pastës së dhëmbëve”.

Urdhri i Farmacistëve të Shqipërisë do të organizojë online, aktivitetin me titull: “Barnat jetimë dhe aspekte të përgatitjes dhe përzgjedhjes së pastës së dhëmbëve”. Aktiviteti do të zhvillohet nga data 24 deri më 29 dhjetor 2021 dhe është në proces akreditimi.

11

DHjetor 2021

NJOFTIM PËR REGJISTRIM PËR KRYERJEN E PRAKTIKËS PROFESIONALE PËR SEZONI: JANAR – MARS 2022

Rregjistrimet për kryerjen e praktikës profesionale per sezonin janar – mars 2022 do kryhen në datat 28-29 dhjetor 2021.

9

DHjetor 2021

NJOFTIM PËR PROVIMIN E VLERËSIMIT TË AFTËSIMIT PRAKTIK, SEZONI TETOR 2021 DHE REGJISTRIMIN PËR PROVIMIN E SHTETIT, SEZONI NËNTOR

• Dorëzimi i dosjeve të praktikës, do të kryhet më datën 25.10.2021 • Provimi i Vlerësimit të Aftësimit Praktik (VAP) do të organizohet në ambjentet e UFSH, sipas grafikut.

19

Tetor 2021

Njoftim për përsëritësit e vlerësimit të aftësimit praktik (vap), sezoni Tetor 2021

Njoftim për përsëritësit e vlerësimit të aftësimit praktik (vap), sezoni Tetor 2021

31

Gusht 2021

Aktivitet me titull: “Piktogramat dhe gjuha e komunikimit në paketimet e barnave”.

Urdhri i Farmacistëve të Shqipërisë do të organizojë online, aktivitetin me titull: “Piktogramat dhe gjuha e komunikimit në paketimet e barnave”. Aktiviteti do të zhvillohet nga data 26 deri më 30 korrik 2021 dhe është në proces akreditimi për 6 kredite.

23

Korrik 2021

NJOFTIM

Të nderuar kolegë, kohët e fundit jemi bërë me dije, se në emër të drejtuesve të Urdhrit janë hapur disa profile fallco në Instagram. Sipas raportimeve që na janë bërë, nga këto profile bëhen njoftime të pavërteta, kryesisht në lidhje me provimin e VAP dhe provimin e Shtetit.

21

Korrik 2021

Aktivitet me titull: “Njohuri dhe zhvillime bashkëkohore në fushën e manipulimit/përgatitjes së përgatesave mjekësore për paci

Aktiviteti do të zhvillohet nga data 15 deri më 21 korrik 2021 dhe është në proces akreditimi për 6 kredite.

13

Korrik 2021