Njoftime

NJOFTIM PER REGJISTRIM PER KRYERJEN E PRAKTIKES PROFESIONALE SEZONI: KORRIK–TETOR 2024

Regjistrimet për kryerjen e praktikës profesionale per sezonin Korrik – Tetor 2024 do kryhen në datat 8 dhe 9 Korrik 2024.

Praktika profesionale kryhet në farmacite e rrjetit të hapur ose spitalore nën drejtimin e një farmacisti me jo më pak se 3 (tre) vjet përvojë pune (Një farmacist drejton vetëm një praktikant)

Orari i kryerjes së praktikës është 8:00 – 14:00

Praktikantët për tu rregjistruar për kryerjen e praktikës profesionale duhet të paraqesin personalisht në Zyrën e UFSH dokumentet e mëposhtme:

  • Kerkesë (shkarko këtu)
  • Vetëdeklarim (shkarko këtu)
  • Kontratë tip për kryerjen e praktikës profesionale (shkarko këtu)
  • Fotokopje e certifikatës anëtarësimit në UFSH të drejtuesit të praktikës
  • Fotokopje te noterizuar të diplomës dhe listës së notave
  • Fotokopje e kartes së identitetit
  • Raport mjeko-ligjor
  • Tre (3) fotografi (3x3.5 cm)
  • Mandat pagesën në shumën 10000 lekë në numrin e llogarisë 69623 pranë bankës BKT

Adresa: Rruga Xhanfize Keko Porcelan Tirane.

Kontakt: praktika@ufsh.org.al

27

Qershor 2024
Digital Agency Albaniareal estate saranda