Detyrimet Ligjore

Instruksione per rregjistrim:


VKM mbi  “PËRCAKTIMIN E KRITEREVE, STANDARDEVE DHE PROCEDURAVE TË PROGRAMIT 
TË ÇERTIFIKIMIT PËR PROFESIONISTËT E SHËNDETËSISË"VKM 22 Shtator 2015:


Sqarim Kritere Kredite:


Fature per aktivitetet e Edukimit ne Vazhdim:

Per me teper informacion klikoni ne linkun e meposhtem:

http://www.qkev.gov.al/sq/rreth-nesh/kuadri-ligjor

Digital Agency Albaniareal estate saranda