Presidenti

CURRICULUM VITAE

 

 

Informacion Personal

 

image

 

Emri / Mbiemri

Diana Toma

E-mail

dianantoma(et)gmail(pikë)com

Shtetësia

Shqipëtare

Data e lindjes

24.01.1973

Gjinia

 

Femër

Fusha e studimit

Farmaci

Arsimi dhe trajnimet

 • 1991 – 1996

Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Mjekësisë, Dega Farmaci

 

 • 1987 – 1991 ka kryer studimet e mesme

Gjimnazi Partizani, Tiranë

 

Eksperiencat e punësimit dhe aktivitetet profesionale

 

 • 1996 - 1999
 • Farmaci “Fabul”
 • Distributori “Ela Farma”
 • Farmaci “Korabi”
 • Farmaci “Dorvil”
 • 1999 - 2014
 • Drejtuese teknike e farmacisë ‘Dorvil’
 • Janar 1999 e në vazhdim
 • Administratore e farmacisë “Dorvil”
 • 2003- 2014
 • Kryetare e ‘Sindikatës së Pavarur të Farmacistëve të Rrjetit të Hapur’;
 •  Pjesëmarrja aktive në Seancat Dëgjimore të zhvilluara nga Komisionet Parlamentare të Shëndetësisë në lidhje me ndërhyrjet në Ligjin e Barnave; 
 • Active në mediat vizive dhe të shkruara në lidhje me problematikat e sistemit farmaceutik. 
 • 2006 

Anëtare e Urdhrit të Farmacistëve të Shqipërisë;

 • 2006 – 2013
 • Anëtare e kuoptuar e Këshillit Kombëtar të Urdhrit të Farmacistëve të Shqipërisë.
 • Janar 2014 e në vazhdim
 • Presidente e Urdhrit të Farmacistëve të Shqipërisë
 • Anëtare e bordit të QKEV
 • Anëtare e komisionit të provimit të shtetit pranë AKP
 • 2014 - Pjesëmarrje aktive në Komisionet Parlamentare të Shëndetësisë, në seancat dëgjimore për propozime në lidhje me Ligjin e Barnave dhe Ligjin e Urdhrit të Farmacistëve të Shqipërisë.
 • 2015 - Anëtare e grupit të punës për Hartimin e Recetës Elektronike pranë Ministrisë së Shëndetësisë
 • Anëtare e Grupit Ndërministror të Punës për Hartimin e Shëndetësisë 2016 - 2020.
 • 5 Nëntor 2015 - Një nga themeluesit e Shoqates se Urdhrave te farmacisteve te Evropes Juglindore, Takim i mbajtur prane Odes se farmacisteve ne Bosnje Hercegovine me te gjithe presidentet e Urdhrave te Rajonit.
 • 2016 - e në vazhdim, lektore e jashtme e lëndëve:
 • Hyrje në Farmaceutikë, Departamenti i Farmacisë, Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Mjekësisë, Tiranë.
 • Praktika Profesionale, Departamenti i Farmacisë, Fakulteti i Mjekesise, Universiteti i Mjekesise Tiranë.
 • 2017 Pjesë e grupit të punës për akreditimin institucional të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë
 • 2019 e në vijim – Anëtare e Komisionit të Vlerësimit të Aftësimit Praktik (VAP)
 • Anëtare e Këshillit Kombëtar të Shëndetësisë, ngritur me VKM Nr. 584, datë 28.2019, pranë Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale.
 • dhjetor 2019 – dhjetor 2021 anëtare e Komiteti Shkencor të Urdhrit të Farmacistëve të Shqipërisë, për akreditimin e aktiviteteve të Edukimit në Vazhdim. 
 • Janar 2020 anëtare e grupit të punës të ngritur me Urdhrin nr. 802, datë 30.12.2019 të Ministres së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, për hartimin e pyetjeve orientuese të Vlerësimit të Aftësimit Prakitk (VAP), 

Aktivitete dhe Konferenca

 • Qershor 2014 e ftuar nderi në themelimin e Odës së Farmacistëve të Kosovës.
 • 2015 e ftuar nderi në Konferencën e organizuar me rastin e 50 vjetorit të krijimit të Shoqatës së Farmacistëve të Kosovës, në të cilën u vlerësua dhe me certifiaktë nderi.
 • 19 - 21 Shtator 2014 e ftuar nderi në Konferenca e 2-të ndërkombëtare e Farmacisë “Zhvillimet bashëkohore të Farmacisë” Prizren e organizuar nga Oda e Farmacistëve të Kosovës. 
 • E ftuar nderi gjatë Kongresit te II Farmaceutik te Urdhrit te Farmacisteve te Malit te Zi 28-31 Maj 2015
 • “Evaluating Community pharmacists’ knowledge and practice towards drug-drug interactions and taking measurements in improving their professional skills”- Ina Pasho, Diana Toma, prezantim oral, Libri abstrakteve i Kongresit te II Farmaceutik te Urdhrit te Farmacisteve te Malit te Zi, 28-31 Maj 2015
 • Hartuese e parathenies se librit “Etika dhe deontologjia farmaceutike”, Vigan Saliasi, Klejda Hudhra, Ilir Minga, Erjon Troja, Ina Pasho.
 • Hartuese e parathenies se librit “Parimet baze te Farmakoekonomise” Vigan Saliasi, Klejda Hudhra, Ilir Minga, Erjon Troja, Ina Pasho.
 • 12- 13 Dhjetor 2014, Organizatore e Konferences se III Farmaceutike nga Urdhri i Farmacisteve te Shqiperise 
 • Pjesemarrese gjate Konferences se I-II Farmaceutike te organizuar nga Urdhri i Farmacisteve te Shqiperise.
 • 10 Prill 2015, Bashkeorganizatore  me Universitetin “Zoja e Keshillit te Mire” te Konferences me titull “Integratoret Alimentar dhe Nutraceutik: Njohuri te pergjithshme dhe aplikimet specifike te tyre”
 • 13 Qershor 2015, Bashkeorganizatore me Albanian University, Konferenca “Studime innovative në shkencat Mjekesore dhe Farmaceutike”.
 • 13 Prill 2016, Bashkeorganizatore me Universitetitn “Zoja e Keshillit te Mire” ne Konferencen e II-te Nderkombetare Farmaceutike “Terapi innovative dhe roli i perberesve natyrale ne praktiken klinike”.
 • Hartuese e parathenies se librit “Manual i pergatitjeve Galenike”, Ledjan Malaj, Brunilda Myftari, Tirane 2016.
 • Kryetare e Komitetit Shkencor dhe Organizativ te Konferences IV Farmaceutike, organizuar nga UFSH, 27-28 tetor 2016
 • Bashkeorganizatore e Konferences se II Farmaceutike, Prizren 02-04 Maj 2017
 • Bashkëorganizatore e Konferencës me titull ‘’Javë Europiane e Ndërgjegjësimit mbi përdorimin e Antibiotikëve’’ – 17 Nëntor 2017
 • Më 25 shtator 2017 organiozon për herë të parë Ditën Botërore të Farmacistëve, në Shqipëri.
 • Iniciatore e realizimit dhe nënshkrimit të Memorandumit të Bashkupunimit mdisi Urdhrit të Farmacistëve të Shqipërisë dhe Odës së Farmacistëve të Kosovës
 • Bashkëorganizatore e Konferencës ‘’Menaxhimi i situatave gripale nga Farmacisti’’ – 15 Dhjetor 2017
 • 2017 – Pjesëmarrëse në Konferencën e organizuar nga Autoritetit I Mediave Audiovizive – Mendime mbi hartimin e Kodit të Transmetimit të Mediave Audiovizive lidhur me reklamimin e barnave.
 • Lektore në Konferencën ‘’Menaxhimi i situatave gripale nga Farmacisti’’, me temën me titull ‘’Etika dhe roli i farmacistit në menaxhimin e situatave gripale në farmaci’’
 • Kryetare e Komitetit Organizativ të Konferecës së V Farmaceutike ‘’Së bashku për Farmaceutikën’’, me pjesëmarrje ndërkombëtare – 28-29-30 Mars 2018
 • Organizatore e takimit, për herë të parë në Shqipëri, të Shoqatës së Urdhrave të Europës jug-lindore, 29 Mars 2018
 • Bashkëorganizatore në Konferencën ‘’Së bashku për mjekësinë, së bashku për pacientin’’ organizuar nga Urdhri I Farmacistëve të Shqipërisë, Urdhri I Mjekëve të Shqipërisë, Agjencia Kombëtare e Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore, me mbështetjen e Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale – 25-26 Tetor 2018
 • Lektore në konferencë ‘’Së bashku për mjekësinë, së bashku për pacientin’’ me temen me titull ‘’Etika e komunikimit të farmacistit dhe rëndësia e rolit të tij’’
 • 05 – 06 Prill 2019 - Bashkëorganiztore dhe Lektore në Konferencën me tematikë ‘Challenges in Health Care System’, të organizuar nga Universiteti ‘Albanian University’ me rastin e 15 vjetorit të krijimit të tij.
 • 22 Tetor 2019 – Lektore në Konferencën ‘Sektori Farmaceutik në Shqipëri. Situata aktuale dhe perspektiva për të ardhmen’, të organizuar nga Universiteti Zoja e Këshillit të Mirë, me temën me titull ‘Tendencat e shpërndarjes së kujdesit farmaceutik referuar të dhënave të viteve 2012 - 2019’.
 • 02 – 03 Nëntor 2019 – Bashkëorganizatore në Kongresin ‘Farmacia e re 2020. Çka presim nga kjo dinamikë’, organizuar nga Oda e Farmacistëve të Kosovës në bashkëpunim me Urdhrin e Farmacistëve të Shqipërisë dhe Agjencinë e Kosovës për Produkte dhe Pajisje Medicinale. 
 • 02 Nëntor 2019 – Lektore në Kongresin ‘Farmacia e re 2020. Çka presim nga kjo dinamikë’, me temën me titull ‘Tendencat e Shpërndarjes dhe Zhvillimit të Shërbimit Farmaceutik referuar viteve 2012 -2019.
 • 20 Nëntor 2019 Bashkëorganizatore e Konferencës me titull ‘Bota ka nevojë për Antibiotikë, por ato nuk janë Karamele’ të organizuar nga Urdhri i Farmacistëve të Shqipërisë në bashkëpunim me Fakultetin e Mjekësisë, Departamenti i Farmacisë, Tiranë, Organizatën Botërore të Shëndetësisë, Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Agjencinë Kombëtare të Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore dhe Institutin e Shëndetit Publik.
 • Shkurt 2021 anëtare e grupit të punës, për projektin ‘Menaxhimi i kimikateve dhe mbetjeve farmaceutike në Shqipëri’, i ngritur me urdhër të Ministrit të Turizmit dhe Mjedisit;
 • Bashkpunëtore profesionale e Revistës Farmaceutike, Nr. 1, ‘Sfidat në menaxhimin e COVID-19’, e Odës së Farmacistëve të Kosovës, korrik 2021;
 • Bashkautore e artikullit ‘Farmacisti Shqiptar në përballje me Covid – 19, botuar në Revistën Farmaceutike, Nr. 1, ‘Sfidat në menaxhimin e COVID-19’, e Odës së Farmacistëve të Kosovës, korrik 2021;
 • Bashkautore e artikullit ‘Albanian Pharmacist in front of Covid-19’, botuar në revistën online Zoom të FIP – gusht 2021;
 • Bashkpunëtore profesionale e Revistës Farmaceutike, Nr. 2, ‘Siguria e produkteve medicinale’, e Odës së Farmacistëve të Kosovës, dhjetor 2021.
 • 06-08 maj 2022, antare e Komitetit shkencor në Kongresin e 6 Farmaceutik, ‘E ardhmja e Farmacisë në periudhën post-Covid’, e organizuar nga Oda e Farmacistëve të Kosovës.
 • 12- 14 maj 2022 - Bashkëorganizatore e Konferences së 10 Kombëtare të Shkencave Mjekësore, organizuar nga Organizata Brainstorm, Universiteti i Mjekësisë, Tiranë, Këshilli Studentor i Universitetit të Mjekësisë,Tiranë (KSUMT) në bashkëpunim me Urdhrin e Farmacistëve të Shqipërisë.
 • 9 qershor 2022 – Bashkëorganizatore e Konferencës VII Ndërkombëtare të Shkencave Farmaceutike, organizuar nga Universiteti “Albanian University” në bashkëpunim me Urdhrin e Farmacistëve të Shqipërisë, Universitetin e Pizës, Universitetin e Napolit “Frederico II” Dhe Biruni University Turqi,
 • 12 maj 2022 vlerësohet me certifikatë mirënjohje nga Rektori i Universitetit, të Mjekësisë, Tiranë, për mbështetjen dhe kontributin e dhënë në forcimin e bashkëpunimit shkencor dhe profesional, midis Urdhrit të Farmacistëve të Shqipërisë dhe Universitetit të Mjekësis, Tiranë.