Kontakt

Urdheri i Farmacisteve te Shqiperise, Rr. Xhanfize Keko, Porcelan, Tirane / ALBANIA

info@ufsh.org.al

+355 (4) 2264980 - Rregjistrimi dhe Edukimi ne Vazhdim

Per kontaket ne njesite rajonale klikoni ketu

Cdo pagese do te kryhet ne numrat e llogarive prane bankave si me poshte:

BKT: Nr. llog. 4010 69623
IBAN: AL6820511014069623CLTJCLALLA

Credins: Nr. llog. 00000338610

Raiffeisen: Nr. Llog. 0100805804
IBAN: AL93202110130000000100805804

Kontakt
Digital Agency Albaniareal estate saranda