Anetaresimi

Dokumentacioni i nevojshem per anetaresim ne UFSH dhe per ndryshimin e vendit te punes.


DOKUMENTACIONI I NEVOJSHËM PËR ANTARËSIM NË UFSH:
DOKUMENTACIONI I NEVOJSHËM PËR ANËTARËSIM NË URDHRIN E FARMACISTËVE, PËR SHTETASIT E HUAJ:
DOKUMENTACIONI I NEVOJSHËM PËR NDRYSHIMIN E VENDIT TË PUNËS SË DREJTUESIT TEKNIK NGA NJË SUBJEKT NË NJË TJETËR:

DOKUMENTACIONI I NEVOJSHËM PËR KALIMIN NGA I PUNËSUAR NË DREJTUES TEKNIK:

DOKUMENTACIONI I NEVOJSHËM PËR NDRYSHIMIN E VENDIT TË PUNËS PËR FARMACISTIN E PUNËSUAR:
DOKUMENTACIONI I NEVOJSHËM NË RAST DYPUNËSIMI:
DOKUMENTACIONI I NEVOJSHËM NË RASTIN E DORËZIMIT TË CERTIFIKATËS:

KËRKESË PËR ANËTARËSIM:
VETËDEKLARIM:

FORMULARI I DEKLARIMIT TE NDRYSHIMEVE:
DEKLARATA E PRONARIT TË FARMACISË:SHKRESЁ PЁRCJELLЁSE:
RREGULLORE E RREGJISTRIMIT:
RAPORT SEKTORI ANËTARËSIMIT:


Digital Agency Albaniareal estate saranda