Njoftime

NJOFTIM PER REGJISTRIM PER KRYERJEN E PRAKTIKES PROFESIONALE SEZONI: JANAR – PRILL 2024

Regjistrimet  për kryerjen e praktikës profesionale per sezonin Janar  – Prill 2024 do kryhen në datat 15 - 19 Janar 2024.

 

Praktika profesionale kryhet në farmacite e rrjetit të hapur ose spitalore, nën drejtimin e një farmacisti me jo më pak se 3 (tre) vjet përvojë pune (Një farmacist drejton vetëm një praktikant)

Orari i kryerjes së praktikës është 8:00 – 14:00

Praktikantët  për tu rregjistruar për kryerjen e praktikës profesionale duhet të paraqesin personalisht, në Zyrën e UFSH dokumentet e mëposhtme:

  1. Kërkesë
  2. Vetëdeklarim
  3. Kontratë tip për kryerjen e praktikës profesionale
  4. Fotokopje e certifikatës anëtarësimit në UFSH të drejtuesit të praktikës
  5. Fotokopje te noterizuar të diplomës dhe listës së notave;
  6. Fotokopje e kartes së identitetit;
  7. Raport mjeko-ligjor
  8. Tre (3) fotografi (3x3.5 cm);
  9. Mandat pagesën në shumën 10000 lekë, në numrin e llogarisë 69623 pranë bankës BKT.

 

 

Adresa: Rruga Xhanfize Keko, Porcelan, Tirane.

Kontakt: praktika@ufsh.org.al

 

22

DHjetor 2023
Digital Agency Albaniareal estate saranda