Njoftime

NJOFTIM PËR PËRSËRITËSIT E VLERËSIMIT TË AFTËSIMIT PRAKTIK (VAP), SEZONI PRILL 2024

Njoftohen përsëritësit, që dëshirojnë t’i nënshrohen Vlerësimit të Aftësimit Praktik në sezonin Prill 2024, që  të dorëzojnë brenda datës 31 Mars 2024, dorazi ose të skanuara, në adresën e e-mailit: praktika@ufsh.org.al 

 

  1. KËRKESËN
  2. MANDATIN E PAGESËS

 

(Origjinalet do të dorëzohen ditën e VAP) 

7

Mars 2024
Digital Agency Albaniareal estate saranda