Njoftime

NJOFTIM PËR PROVIMIN E VLERËSIMIT TË AFTËSIMIT PRAKTIK, SEZONI PRILL 2024

  • Provimi i Vlerësimit të Aftësimit Praktik (VAP) do të organizohet në ambjentet e UFSH,  sipas grafikut të  mëposhtëm:

 

Data 24.04.2024 do të zhvillohet provimi për praktikantët me numër dosje 4016 – 4031

Data 25.04.2024 do të zhvillohet provimi për praktikantët me numër dosje 4032 – 4056

Data 26.04.2024 do të zhvillohet provimi për praktikantët me numër dosje 4057 – 4072 si dhe për praktikantët përsëritës

Data 29.04.2024 do të zhvillohet provimi për praktikantët përsëritës

Data 30.04.2024 do të zhvillohet provimi për praktikantët përsëritës

Data 02.05.2024 do të zhvillohet provimi për praktikantët përsëritës

 

 

Shënim: Përsëritësve do u komunikohet data me e-mail ose nëpërmjet telefonit

 

Praktikantët që i nënshtrohen VAP, duhet të paraqiten në orën 8:00 në ditën e provimit, duhet të kenë me vete kartën e identitetit si dhe mandatin e pagesës (vetëm përsëritësit)

 

Pyetjet orientuese të VAP si dhe informacione më të zgjeruara gjenden në faqen zyrtare:

 

http://www.ufsh.org.al/membership/praktika-profesionale

22

Prill 2024
Digital Agency Albaniareal estate saranda