Njoftime

NJOFTIM PËR PROVIMIN E VLERËSIMIT TË AFTËSIMIT PRAKTIK, SEZONI NËNTOR 2023

  • Provimi i Vlerësimit të Aftësimit Praktik (VAP) do të organizohet në ambjentet e UFSH,  sipas grafikut të  mëposhtëm:

 

Data 06.11.2023 do të zhvillohet provimi për praktikantët me numër dosje 3892 – 3911

Data 07.11.2023 do të zhvillohet provimi për praktikantët me numër dosje 3912 – 3931

Data 08.11.2023 do të zhvillohet provimi për praktikantët me numër dosje 3932 – 3951

Data 09.11.2023 do të zhvillohet provimi për praktikantët me numër dosje 3952 – 3971

Data 10.11.2023 do të zhvillohet provimi për praktikantët me numër dosje 3972 – 3991

Data 13.11.2023 do të zhvillohet provimi për praktikantët me numër dosje 3992 – 4011 

Data 14.11.2023 do të zhvillohet provimi për praktikantët përsëritës

Data 20.11.2023 do të zhvillohet provimi për praktikantët përsëritës

Data 21.11.2023 do të zhvillohet provimi për praktikantët përsëritës

Data 22.11.2023 do të zhvillohet provimi për praktikantët përsëritës

 

 

Shënim: Përsëritësve do u komunikohet data me e-mail ose nëpërmjet telefonit

 

Praktikantët që i nënshtrohen VAP, duhet të paraqiten në orën 8:00 në ditën e provimit, duhet të kenë me vete kartën e identitetit si dhe mandatin e pagesës (vetëm përsëritësit)

 

Pyetjet orientuese të VAP si dhe informacione më të zgjeruara gjenden në faqen zyrtare:

 

http://www.ufsh.org.al/membership/praktika-profesionale

 

30

Tetor 2023
Digital Agency Albaniareal estate saranda