Njoftime

SHPALLJE POZICION VAKANT

Pozicioni:              Sekretar i Përgjithshëm i Urdhrit të Frmacistëve të Shqipërisë

Baza Ligjore:        Neni 11, pika 3 e ligjit Nr. 9150, datë 30.10.2003 “Për Urdhrin e Farmacistëve në RSH”, neni 24 dhe 28 i Statutit të Urdhrit të Farmacistëve.

Të gjithë farmacistët e interesuar, duhet të paraqesin pranë zyrave të UFSH, brenda datës 12 shkurt 2024, ora 10:00, dokumentacionin e mëposhtëm:

  1. Kërkesë shoqëruar me letër interesi;
  2. CV me dokumentacion shoqërues.

1

Shkurt 2024
Digital Agency Albaniareal estate saranda