Ligjshmeria

Rregullore per Rregjistrimin dhe Anetaresimin

Urdhri i Farmacistëve të Shqiperisë mban Regjistrin Themeltar Kombëtar të anetarëve të tij, në formë elektronike dhe manuale.
Këshilli Rajonal është i vetmi organ që pranon anëtarësimin në Urdhrin e Farmacistëve.