Ligjshmeria

Rregullore e aktiviteteve të edukimit në vazhdim

Kjo rregullore synon të përcaktojë rregullat dhe procedurat që do të ndiqen nga UFSH dhe strukturat përgjegjëse për akreditimin dhe zhvillimin e aktiviteteve të edukimit në vazhdim për profesionistët farmacistë.

Digital Agency Albaniareal estate saranda