Ligjshmeria

Kodi etik i UFSH

Urdhri i Farmacistëve ka për mision ruajtjen dhe garantimin e nivelit të lartë të formimit dhe të edukimit shkencor e profesional të farmacistëve, ushtrimin e profesionit sipas kërkesave shkencore, të normave të etikës mjekësore e të Kodit të Deontologjisë Farmaceutike Shqiptare dhe mbrojtjen e pacientëve e të konsumatorëve nga kequshtrimet profesionale dhe shkeljet e normave të detyrueshme.

Kodi i Etikës i UFSH-së, është deklarata gjithëpërfshirëse e vlerave, sjelljeve dhe parimeve të cilat duhet ndiqen dhe të udhëheqin veprimtarinë e punonjësve të UFSH-së.

Digital Agency Albaniareal estate saranda