Ligjshmeria

KODI DEONTOLOGJIK FARMACEUTIK

Kodi Deontologjik Farmaceutik është një bashkësi parimesh dhe rregullash, që përbën mjetin, të cilit i referohet Urdhri i Farmacistëve të Shqipërisë për vënien e këtyre parimeve dhe rregullave tërësisht në shërbim të qytetarit si dhe për mbrojtjen e etikës, dinjitetit dhe nderit të farmacistit.

Digital Agency Albaniareal estate saranda