Ligjshmeria

Ligji nr. 10 171 Datë 22.10.2009

Objekt i këtij ligji është përcaktimi i rregullave për mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të profesioneve të rregulluara në Republikën e Shqipërisë.Digital Agency Albaniareal estate saranda