Evente

Aktiviteti me titull ''PËRDORIMI ‘OFF-LABEL’ I BARNAVE''

Të nderuar kolegë,

UFSH në përputhje me misionin e tij dhe me vendimet e Këshillit Kombëtar, garanton dhe ruan nivelin e lartë të formimit dhe edukimit shkencor e profesional të farmacistëve.

Në përputhje me këtë mision UFSH do te vazhdojë të intensifikoje aktivitetet e edukimit ne vazhdim sipas nevojave të kohës.

Bashkangjitur po ju dërgojmë një pyetësor, plotësimi i të cilit do te konsiderohet si REGJISTRIM për aktivitetin e ardhshem,  me titull  "PËRDORIMI ‘OFF-LABEL’ I BARNAVE", lutemi të plotësoni të gjitha fushat. 

Afati në dispozicion për regjistrimin në aktivitet është deri ditën e hënë, me datë 07 qershor 2021.

Materialet e aktivitetit do ju dërgohen në klasat përkatëse , ditën e mërkurë me datë 09 qershor 2021.

Aktiviteti është në proces akreditimi për 3 kredite.

Klikoni këtu për pyetësorin/regjistrimin

7

Qershor 2021