Ligjshmeria

Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet KMDP dhe UFSH

Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Komisionerit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale (KMDP), përfaqësuar nga Znj. FLORA CABEJ (POGACE) dhe Urdhrit të Farmacistëve të Shqipërisë (UFSH), Përfaqësuar nga DIANA TOMA.Digital Agency Albaniareal estate saranda