Njoftime

NJOFTIM PËR PROVIMIN E VLERËSIMIT TË AFTËSIMIT PRAKTIK, SEZONI NËNTOR 2022

  • Provimi i Vlerësimit të Aftësimit Praktik (VAP) do të organizohet në ambjentet e UFSH,  sipas grafikut të  mëposhtëm:

 

Data 14.11.2022 do të zhvillohet provimi për praktikantët me numër dosje 3702 – 3727

Data 15.11.2022 do të zhvillohet provimi për praktikantët me numër dosje 3728 – 3754

Data 16.11.2022 do të zhvillohet provimi për praktikantët me numër dosje 3755 – 3780

Data 17.11.2022 do të zhvillohet provimi për praktikantët me numër dosje 3781 – 3805

Data 18.11.2022 do të zhvillohet provimi për praktikantët me numër dosje 3806 – 3834

Data 21.11.2022 do të zhvillohet provimi për praktikantët me numër dosje 3835 – 3846 si dhe praktikantët përsëritës

Data 22.11.2022 do të zhvillohet provimi për praktikantët përsëritës

Data 23.11.2022 do të zhvillohet provimi për praktikantët përsëritës

Data 24.11.2022 do të zhvillohet provimi për praktikantët përsëritës

 

 

Shënim: Përsëritësve do u komunikohet data me e-mail ose nëpërmjet telefonit

 

Praktikantët që i nënshtrohen VAP, duhet të paraqiten në orën 8:00 në ditën e provimit, duhet të kenë me vete kartën e identitetit si dhe mandatin e pagesës (vetëm përsëritësit)

 

Pyetjet orientuese të VAP si dhe informacione më të zgjeruara gjenden në faqen zyrtare:

 

http://www.ufsh.org.al/membership/praktika-profesionale

7

Nentor 2022
Digital Agency Albaniareal estate saranda