Njoftime

NJOFTIM PËR PËRSËRITËSIT E VLERËSIMIT TË AFTËSIMIT PRAKTIK (VAP), SEZONI PRILL 2023

Njoftohen përsëritësit, që dëshirojnë t’i nënshrohen Vlerësimit të Aftësimit Praktik në sezonin Prill 2023, që  të dërgojnë brenda datës 31 Janar 2023, dorazi ose të skanuara, në adresën e e-mailit: praktika@ufsh.org.al 

 

  1. KËRKESËN
  2. MANDATIN E PAGESËS

 

(Origjinalet do të dorëzohen ditën e VAP) 

18

Janar 2023