Njoftime

LISTA E KANDIDATËVE PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET DREJTUESE TË UFSH-SË 2023, PËR RAJONIN Shkodër dhe Lezhë.

Të nderuar kolegë,

Më poshtë do të gjeni listën e kandidatëve për zgjedhjet për organet drejtuese të UFSH-së, që do të zhvillohen sipas datave të miratuara nga Këshilli Kombetar, për rajonet, Shkodër dhe Lezhë.

Të gjithë kolegët kanë të drejtë të votojnë, në rajonin në të cilin janë të regjistruar. Ditën e votimit duhet të jeni të pajisur me kartën e anëtarësimit ose me kartë identiteti. Ju duhet të votoni në fletën e votimit duke shënuar përbri emrit të kadidatëve +, x ose . Cdo shenjë tjetër identifikuese e bërë në fletën e votimit, e shpall fletën e votimit të pavlefshme.

KËSHILLI RAJONAL SHKODËR

Kandidatët për President të Këshillit Rajonal

Kandidatët për anëtar të Këshillit Rajonal

Afërdita Vukatana

Afërdita Vukatana

Ardiana Kopliku (Ramadani)

Ardiana Kopliku (Ramadani)

 

Brunilda Luleta (Loshi)

 

Daniela Jakoja

 

Edlira Osmanagiq (Dragoni)

 

Esler Suma

 

Fatmir Muçollari

 

Kydrete Fshazi (Hasani)

 

Lemisa Meta

Të dhëna mbi datën, orën dhe vendin e votimit

Data e Votimit

24.07.2023

Ora e votimit

12:00 - 17:00

Vendi i Votimit

Salla e mbledhjeve tek DSHP, kati i parë, ShkodërKËSHILLI RAJONAL LEZHË

Kandidatët për President të Këshillit Rajonal

Kandidatët për anëtar të Këshillit Rajonal

Aleks Zogaj

Aleks Zogaj

Dorina Dida (Biba)

Anduela Toto (Garxenaj)

Sokol Cenolli

Arben Pjetri

 

Arbër Zefaj

 

Dorina Dida (Biba)

 

Saimir Megjyli

 

Sokol Cenolli

Të dhëna mbi datën, orën dhe vendin e votimit

Data e Votimit

25.07.2023

Ora e votimit

12:00 - 17:00

Vendi i Votimit

Akademia e futbollit Briann's, përballë Drejtorisë së shëndetit publik, Lezhë

18

Korrik 2023