Njoftime

LISTA E KANDIDATËVE PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET DREJTUESE TË UFSH-SË 2023, PËR RAJONIN Dibër dhe Kukës

Të nderuar kolegë,

Më poshtë do të gjeni listën e kandidatëve për zgjedhjet për organet drejtuese të UFSH-së, që do të zhvillohen sipas datave të miratuara nga Këshilli Kombetar, për rajonet, Dibër dhe Kukës

Të gjithë kolegët kanë të drejtë të votojnë, në rajonin në të cilin janë të regjistruar. Ditën e votimit duhet të jeni të pajisur me kartën e anëtarësimit ose me kartë identiteti. Ju duhet të votoni në fletën e votimit duke shënuar përbri emrit të kadidatëve +, x ose . Cdo shenjë tjetër identifikuese e bërë në fletën e votimit, e shpall fletën e votimit të pavlefshme.

KËSHILLI RAJONAL KUKËS

Kandidatët për President të Këshillit Rajonal

Kandidatët për anëtar të Këshillit Rajonal

Valdete Haxhiu

Dritan Dida

Valdete Haxhiu

Dallandyshe Cenaj

 

Hedie Derri

 

Valdete Haxhiu

 

Vera Nezaj

 

Zenun Muja

Të dhëna mbi datën, orën dhe vendin e votimit

Data e Votimit

19.07.2023

Ora e votimit

12:00 - 17:00

Vendi i Votimit

Salla e mbledhjeve, Drejtoria Rajonale e FSDKSH, KukësKËSHILLI RAJONAL DIBËR

Kandidatët për President të Këshillit Rajonal

Kandidatët për anëtar të Këshillit Rajonal

Lime Canaj

Lime Canaj

Sonila Losha

Dition Hoxha

 

Endrit Meta

 

Mahir Halili

 

Nazife Bica

 

Sonila Losha

Të dhëna mbi datën, orën dhe vendin e votimit

Data e Votimit

19.07.2023

Ora e votimit

12:00 - 17:00

Vendi i Votimit

Lokali Veep Beer (prane bingos se vjeter), Bulqizë.

13

Korrik 2023