Njoftime

LISTA E KANDIDATËVE PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET DREJTUESE TË UFSH-SË 2023, PËR RAJONIN TIRANË

Të nderuar kolegë,

Më poshtë do të gjeni listën e kandidatëve për zgjedhjet për organet drejtuese të UFSH-së, që do të zhvillohen sipas datave të miratuara nga Këshilli Kombetar, për rajonin Tiranë.

Të gjithë kolegët kanë të drejtë të votojnë, në rajonin në të cilin janë të regjistruar. Ditën e votimit duhet të jeni të pajisur me kartën e anëtarësimit ose me kartë identiteti. Ju duhet të votoni në fletën e votimit duke shënuar përbri emrit të kadidatëve +, x ose . Cdo shenjë tjetër identifikuese e bërë në fletën e votimit, e shpall fletën e votimit të pavlefshme.

 

KËSHILLI RAJONAL TIRANË

Kandidatët për President të Këshillit Rajonal

Kandidatët për anëtar të Këshillit Rajonal

Agron Gjini

Agron Gjini

Laurela Zani

Ardi Dervishi

 

Arjan Logu

 

Armand Koni

 

Besa Dogjani

 

Besarije Shehu

 

Defrim Goma

 

Edvin Zenelaj

 

Endri Manxhari

 

Florjan Marku

 

Helena Hazizaj

 

Laurela Zani

 

Yllka Prifti

Të dhëna mbi datën, orën dhe vendin e votimit

Data e Votimit

13.07.2023

Ora e votimit

10:00 - 18:00

Vendi i Votimit

Zyra Qendrore UFSH 

7

Korrik 2023
Digital Agency Albaniareal estate saranda