Njoftime

LISTA E KANDIDATËVE PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET DREJTUESE TË UFSH-SË 2023, PËR RAJONIN FIER

Të nderuar kolegë,

Më poshtë do të gjeni listën e kandidatëve për zgjedhjet për organet drejtuese të UFSH-së, që do të zhvillohen sipas datave të miratuara nga Këshilli Kombetar, për rajonin Fier.

Të gjithë kolegët kanë të drejtë të votojnë, në rajonin në të cilin janë të regjistruar. Ditën e votimit duhet të jeni të pajisur me kartën e anëtarësimit ose me kartë identiteti. Ju duhet të votoni në fletën e votimit duke shënuar përbri emrit të kadidatëve +, x ose . Cdo shenjë tjetër identifikuese e bërë në fletën e votimit, e shpall fletën e votimit të pavlefshme.

KËSHILLI RAJONAL FIER

Kandidatët për President të Këshillit Rajonal

Kandidatët për anëtar të Këshillit Rajonal

Afrim Plaka

Afrim Plaka

Laurenc Aliaj

Anxhela Xhemali

 

Armando Musko

 

Blerta Gjeçi

 

Dashamir Banda

 

Gentjana Hykaj

 

Gwzim Iliazi

 

Klara Bakiasi

 

Klodian Lushi

 

Kozeta Kadriu

 

Laurenc Aliaj

 

Ozrenka Leka

Të dhëna mbi datën, orën dhe vendin e votimit

Data e Votimit

17.07.2023

Ora e votimit

12:00 - 17:00

Vendi i Votimit

Sallën e mbledhjeve të poliklinikës Fier (kati i tretë)

 

10

Korrik 2023