Njoftime

LISTA E KANDIDATËVE PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET DREJTUESE TË UFSH-SË 2023, për rajonin Durrës

Të nderuar kolegë,

Më poshtë do të gjeni listën e kandidatëve për zgjedhjet për organet drejtuese të UFSH-së, që do të zhvillohen sipas datave të miratuara nga Këshilli Kombetar, për rajonin Durrës.

Të gjithë kolegët kanë të drejtë të votojnë, në rajonin në të cilin janë të regjistruar. Ditën e votimit duhet të jeni të pajisur me kartën e anëtarësimit ose me kartë identiteti. Ju duhet të votoni në fletën e votimit duke shënuar përbri emrit të kadidatëve +, x ose . Cdo shenjë tjetër identifikuese e bërë në fletën e votimit, e shpall fletën e votimit të pavlefshme.

 

KËSHILLI RAJONAL DURRËS

Kandidatët për President të Këshillit Rajonal

Kandidatët për anëtar të Këshillit Rajonal

Jurgen Babamusta

Agim Kodra

Sadik Muka

Alban Sula

 

Ajeda Malaj

 

Dorina Vasjari

 

Eva Lekli

 

Gazmir Mata

 

Ilir Troplini

 

Jurgen Babamusta

 

Markelio Stanaj

 

Raimond Bineri

 

Sadik Muka

 

Suela Domi

 

Shefqet Peza

 

Tanja Spahiu

Të dhëna mbi datën, orën dhe vendin e votimit

Data e Votimit

11.07.2023

Ora e votimit

12:00 - 17:00

Vendi i Votimit

Qendren Tregtare "Blue Star", Durrës 

6

Korrik 2023
Digital Agency Albaniareal estate saranda