Njoftime

LISTA E KANDIDATËVE PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET DREJTUESE TË UFSH-SË 2023, PËR Rajonet, Berat, VlorË, GjirokastËr

Të nderuar kolegë,

Më poshtë do të gjeni listën e kandidatëve për zgjedhjet për organet drejtuese të UFSH-së, që do të zhvillohen sipas datave të miratuara nga Këshilli Kombetar, për rajonet, Berat, Vlorë, Gjirokastër.

Të gjithë kolegët kanë të drejtë të votojnë, në rajonin në të cilin janë të regjistruar. Ditën e votimit duhet të jeni të pajisur me kartën e anëtarësimit ose me kartë identiteti. Ju duhet të votoni në fletën e votimit duke shënuar përbri emrit të kadidatëve +, x ose . Cdo shenjë tjetër identifikuese e bërë në fletën e votimit, e shpall fletën e votimit të pavlefshme.

KËSHILLI RAJONAL BERAT

Kandidatët për President të Këshillit Rajonal

Kandidatët për anëtar të Këshillit Rajonal

Algert Demaj

Algert Demaj

Hermon Bregu

Fatbardha Shtrepi

 

Hamza Hysenbelliu

 

Hermon Bregu

 

Teuta Shehu (Shtino)

 

Trendelina Sahatciu

Të dhëna mbi datën, orën dhe vendin e votimit

Data e Votimit

05.07.2023

Ora e votimit

12:00 - 17:00

Vendi i Votimit

Salla e Telemedicinës, Spitali Rajonal BeratKËSHILLI RAJONAL VLORË

Kandidatët për President të Këshillit Rajonal

Kandidatët për anëtar të Këshillit Rajonal

Florian Proko

Anisa Mina

Kozeta Meminaj

Bilbil Rrapaj

 

Dhrino Lici

 

Elvis Bisholla

 

Eugen Xhaferaj

 

Florian Proko

 

Kozeta Meminaj

 

Laureta Gjoka

Të dhëna mbi datën, orën dhe vendin e votimit

Data e Votimit

05.07.2023

Ora e votimit

12:00 - 17:00

Vendi i Votimit

 Hotel Tozo, Bulevardi Vlorë - skele, (Pranë Kali i Trojës)KËSHILLI RAJONAL GJIROKASTËR

Kandidatët për President të Këshillit Rajonal

Kandidatët për anëtar të Këshillit Rajonal

Albana Braja

Albana Braja

Silvana Mezini Korro

Ada Prifti

 

Albana Cabeli (Baboci)

 

Alketa Rexhaj

 

Aurela Bilibashi

 

Dorjan Shehu

 

Elisa Necka

 

Gramoz Llapaj

 

Ilirjan Mulla

 

Ina Papa

 

Ina Spahiu

 

Klevi Isufi

 

Olsi Shuti

 

Silvana Mezini Korro

Të dhëna mbi datën, orën dhe vendin e votimit

Data e Votimit

07.07.2023

Ora e votimit

12:00 - 17:00

Vendi i Votimit

Shkolla 9 vjeçare, Koto Hoxhi


29

Qershor 2023