Evente

Aktivitet me titull: “Analiza dhe vlerësimi i përshkrimit dhe përdorimit racional të barnave në pediatri”.

 nderuar kolegë! 

 

Urdhri i Farmacistëve  Shqipërisë do  organizojë online, aktivitetin me titull: “Analiza dhe vlerësimi i përshkrimit dhe përdorimit racional të barnave në pediatri”.  

Aktiviteti do  zhvillohet nga data 24 deri  28 dhjetor 2021 dhe është  proces akreditimi. 

Ky aktivitet ofrohet falas për anëtarët e UFSH-, por pjesëmarrësit  këtë aktivitet duhet  kenë likuiduar kuotizacionet ndaj UFSH, deri  muajin dhjetor 2021 ( vërtetuar me mandatin e bankës cilin duhet ta ngarkoni gjatë procesit  regjistrimit). Për pjesëmarrësit  cilët nuk e ushtrojnë profesionin aktualisht dhe kanë dorëzuar certifikatën pranë UFSH-aktiviteti ofrohet kundrejt një pagese prej 1000 lekë ( reja), prandaj  momentin e regjistrimit duhet  ngarkoni kopjen e mandat pagesës. 

Aktiviteti do  zhvillohet  platformën Google Classroom dhe numri i pjesëmarrësve do  jetë i kufizuar, 500 pjesëmarrës  

Jduhet  bëni regjistrim paraprak  link-un e mëposhtëmnga data 11 dhjetor 2021 deri  datë 17 dhjetor 2021,  orën 14:00.

Linku për regjistrim

Për informacione  mëtejshme do  njoftoheni  mënyrë periodike. 

 

28

DHjetor 2021
Digital Agency Albaniareal estate saranda