Evente

Aktivitet me titull, “Aspekte praktike të punës në farmaci”

Aktivitet me titull, “Aspekte praktike të punës në farmaci”

27

DHjetor 2019

Aktivitet me titull, “Aspekte praktike të punës në farmaci”

Aktivitet me titull, “Aspekte praktike të punës në farmaci”

26

DHjetor 2019

Aktivitet me titull, “Aspekte praktike të punës në farmaci”

Aktivitet me titull, “Aspekte praktike të punës në farmaci”

24

DHjetor 2019

Aktivitet me titull, “Aspekte praktike të punës në farmaci”

Aktivitet me titull, “Aspekte praktike të punës në farmaci”

23

DHjetor 2019

Aktivitet me titull, “Aspekte praktike të punës në farmaci”

Aktivitet me titull, “Aspekte praktike të punës në farmaci”

13

DHjetor 2019

Aktivitet me titull, “Aspekte praktike të punës në farmaci”

Aktivitet me titull, “Aspekte praktike të punës në farmaci”

12

DHjetor 2019

Aktivitet me titull, “Aspekte praktike të punës në farmaci”

Aktivitet me titull, “Aspekte praktike të punës në farmaci”

11

DHjetor 2019

Aktivitet me titull, “Aspekte praktike të punës në farmaci”

Aktivitet me titull, “Aspekte praktike të punës në farmaci”

10

DHjetor 2019

Konferencën me titull, “Bota ka nevojë për antibiotikë, por ato nuk janë karamele”

Konferencën me titull, “Bota ka nevojë për antibiotikë, por ato nuk janë karamele”

20

Nentor 2019