Evente

Urdhri i Farmacistëve të Shqipërisë do të organizojë online, “Aktivitete të Edukimit në Vazhdim, Trimestri i Fundit 2020 - Pjesa

Aktiviteti do të zhvillohet nga data 18 deri më datë 23 dhjetor 2020 dhe është në proces akreditimi për 6 kredite. Për informacione të mëtejshme do të njoftoheni në mënyrë periodike.

23

DHjetor 2020

Urdhri i Farmacistëve të Shqipërisë do të organizojë online, “Aktivitete të Edukimit në Vazhdim, Trimestri i Fundit 2020 - Pjesa

Aktiviteti do të zhvillohet nga data 18 deri më datë 23 dhjetor 2020 dhe është në proces akreditimi për 6 kredite. Për informacione të mëtejshme do të njoftoheni në mënyrë periodike.

22

DHjetor 2020

Urdhri i Farmacistëve të Shqipërisë do të organizojë online, “Aktivitete të Edukimit në Vazhdim, Trimestri i Fundit 2020 - Pjesa

Aktiviteti do të zhvillohet nga data 18 deri më datë 23 dhjetor 2020 dhe është në proces akreditimi për 6 kredite. Për informacione të mëtejshme do të njoftoheni në mënyrë periodike.

21

DHjetor 2020

Urdhri i Farmacistëve të Shqipërisë do të organizojë online, “Aktivitete të Edukimit në Vazhdim, Trimestri i Fundit 2020 - Pjesa

Aktiviteti do të zhvillohet nga data 18 deri më datë 23 dhjetor 2020 dhe është në proces akreditimi për 6 kredite. Për informacione të mëtejshme do të njoftoheni në mënyrë periodike.

20

DHjetor 2020

Urdhri i Farmacistëve të Shqipërisë do të organizojë online, “Aktivitete të Edukimit në Vazhdim, Trimestri i Fundit 2020 - Pjesa

Aktiviteti do të zhvillohet nga data 18 deri më datë 23 dhjetor 2020 dhe është në proces akreditimi për 6 kredite. Për informacione të mëtejshme do të njoftoheni në mënyrë periodike.

19

DHjetor 2020

Urdhri i Farmacistëve të Shqipërisë do të organizojë online, “Aktivitete të Edukimit në Vazhdim, Trimestri i Fundit 2020 - Pjesa

Aktiviteti do të zhvillohet nga data 18 deri më datë 23 dhjetor 2020 dhe është në proces akreditimi për 6 kredite. Për informacione të mëtejshme do të njoftoheni në mënyrë periodike.

18

DHjetor 2020

Urdhri i Farmacistëve të Shqipërisë do të organizojë online, “Aktivitete të Edukimit në Vazhdim, Trimestri i Fundit 2020”.

Aktiviteti do të zhvillohet nga data 1 deri më datë 7 dhjetor 2020 dhe është në proces akreditimi për 6 kredite. Për informacione të mëtejshme do të njoftoheni në mënyrë periodike.

7

DHjetor 2020

Urdhri i Farmacistëve të Shqipërisë do të organizojë online, “Aktivitete të Edukimit në Vazhdim, Trimestri i Fundit 2020”.

Aktiviteti do të zhvillohet nga data 1 deri më datë 7 dhjetor 2020 dhe është në proces akreditimi për 6 kredite. Për informacione të mëtejshme do të njoftoheni në mënyrë periodike.

6

DHjetor 2020

Urdhri i Farmacistëve të Shqipërisë do të organizojë online, “Aktivitete të Edukimit në Vazhdim, Trimestri i Fundit 2020”.

Aktiviteti do të zhvillohet nga data 1 deri më datë 7 dhjetor 2020 dhe është në proces akreditimi për 6 kredite. Për informacione të mëtejshme do të njoftoheni në mënyrë periodike.

5

DHjetor 2020

Urdhri i Farmacistëve të Shqipërisë do të organizojë online, “Aktivitete të Edukimit në Vazhdim, Trimestri i Fundit 2020”.

Aktiviteti do të zhvillohet nga data 1 deri më datë 7 dhjetor 2020 dhe është në proces akreditimi për 6 kredite. Për informacione të mëtejshme do të njoftoheni në mënyrë periodike.

4

DHjetor 2020