Evente

NJOFTIM PËR REGJISTRIMET PËR KONFERENCËN MBARËKOMBËTARE FARMACEUTIKE VII “SË BASHKU PËR FARMACEUTIKËN”

Urdhri i Farmacistëve të Shqipërisë në bashkëpunim me Odën e Farmacistëve të Kosovës organizon në datat 12 dhe 13 prill 2024, në ambientet e Hotel Tirana International Konferencën Mbarëkombëtare Farmaceutike VII “Së Bashku për Farmaceutikën”. Njoftohen kolegët farmacistë nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia e Veriut, Mali i Zi, si dhe ndihmës farmacistët që dëshirojnë të marrin pjesë në konferencë, se regjistrimet do të kryhen VETEM nëpërmjet link-eve...

13

Prill 2024

NJOFTIM PËR REGJISTRIMET PËR KONFERENCËN MBARËKOMBËTARE FARMACEUTIKE VII “SË BASHKU PËR FARMACEUTIKËN”

Urdhri i Farmacistëve të Shqipërisë në bashkëpunim me Odën e Farmacistëve të Kosovës organizon në datat 12 dhe 13 prill 2024, në ambientet e Hotel Tirana International Konferencën Mbarëkombëtare Farmaceutike VII “Së Bashku për Farmaceutikën”. Njoftohen kolegët farmacistë nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia e Veriut, Mali i Zi, si dhe ndihmës farmacistët që dëshirojnë të marrin pjesë në konferencë, se regjistrimet do të kryhen VETEM nëpërmjet link-eve...

12

Prill 2024

AKTIVITET ME TITULL: “SKIZOFRENIA. BARNAT “JETIMË”

Në kuadër të edukimit në vazhdim, Urdhri i Farmacistëve të Shqipërisë do të organizojë online, në kohë reale, aktivitetin me titull: “SKIZOFRENIA. BARNAT “JETIMË”. Aktiviteti do të zhvillohet në orën 08:30 - 12:00, në datën 12 Dhjetor 2023 dhe do të përsëritet ne datat 14, 19 dhe 21 Dhjetor 2023. Ky aktivitet është në process akreditimi nga ASCK me 3 kredite.

21

DHjetor 2023

AKTIVITET ME TITULL: “SKIZOFRENIA. BARNAT “JETIMË”

Në kuadër të edukimit në vazhdim, Urdhri i Farmacistëve të Shqipërisë do të organizojë online, në kohë reale, aktivitetin me titull: “SKIZOFRENIA. BARNAT “JETIMË”. Aktiviteti do të zhvillohet në orën 08:30 - 12:00, në datën 12 Dhjetor 2023 dhe do të përsëritet ne datat 14, 19 dhe 21 Dhjetor 2023. Ky aktivitet është në process akreditimi nga ASCK me 3 kredite.

19

DHjetor 2023

AKTIVITET ME TITULL: “SKIZOFRENIA. BARNAT “JETIMË”

Në kuadër të edukimit në vazhdim, Urdhri i Farmacistëve të Shqipërisë do të organizojë online, në kohë reale, aktivitetin me titull: “SKIZOFRENIA. BARNAT “JETIMË”. Aktiviteti do të zhvillohet në orën 08:30 - 12:00, në datën 12 Dhjetor 2023 dhe do të përsëritet ne datat 14, 19 dhe 21 Dhjetor 2023. Ky aktivitet është në process akreditimi nga ASCK me 3 kredite.

14

DHjetor 2023

AKTIVITET ME TITULL: “SKIZOFRENIA. BARNAT “JETIMË”

Në kuadër të edukimit në vazhdim, Urdhri i Farmacistëve të Shqipërisë do të organizojë online, në kohë reale, aktivitetin me titull: “SKIZOFRENIA. BARNAT “JETIMË”. Aktiviteti do të zhvillohet në orën 08:30 - 12:00, në datën 12 Dhjetor 2023 dhe do të përsëritet ne datat 14, 19 dhe 21 Dhjetor 2023. Ky aktivitet është në process akreditimi nga ASCK me 3 kredite.

12

DHjetor 2023

Aktivitet me titull: “Ndikimi i ndryshimeve ligjore në taksimin e të ardhurave për profesionistët e sektorit farmaceutik”.

Urdhri i Farmacistëve të Shqipërisë do të organizojë online, aktivitetin me titull: “Ndikimi i ndryshimeve ligjore në taksimin e të ardhurave për profesionistët e sektorit farmaceutik”. Aktiviteti do të zhvillohet më datën 07 Nëntor 2023 dhe do të përsëritet ne datat 14, 16, 21 dhe 23 Nëntor 2023. Ky aktivitet është në process akreditimi nga ASCK me 3 kredite.

23

Nentor 2023

Aktivitet me titull: “Ndikimi i ndryshimeve ligjore në taksimin e të ardhurave për profesionistët e sektorit farmaceutik”.

Urdhri i Farmacistëve të Shqipërisë do të organizojë online, aktivitetin me titull: “Ndikimi i ndryshimeve ligjore në taksimin e të ardhurave për profesionistët e sektorit farmaceutik”. Aktiviteti do të zhvillohet më datën 07 Nëntor 2023 dhe do të përsëritet ne datat 14, 16, 21 dhe 23 Nëntor 2023. Ky aktivitet është në process akreditimi nga ASCK me 3 kredite.

21

Nentor 2023

Aktivitet me titull: “Ndikimi i ndryshimeve ligjore në taksimin e të ardhurave për profesionistët e sektorit farmaceutik”.

Urdhri i Farmacistëve të Shqipërisë do të organizojë online, aktivitetin me titull: “Ndikimi i ndryshimeve ligjore në taksimin e të ardhurave për profesionistët e sektorit farmaceutik”. Aktiviteti do të zhvillohet më datën 07 Nëntor 2023 dhe do të përsëritet ne datat 14, 16, 21 dhe 23 Nëntor 2023. Ky aktivitet është në process akreditimi nga ASCK me 3 kredite.

16

Nentor 2023

Aktivitet me titull: “Ndikimi i ndryshimeve ligjore në taksimin e të ardhurave për profesionistët e sektorit farmaceutik”.

Urdhri i Farmacistëve të Shqipërisë do të organizojë online, aktivitetin me titull: “Ndikimi i ndryshimeve ligjore në taksimin e të ardhurave për profesionistët e sektorit farmaceutik”. Aktiviteti do të zhvillohet më datën 07 Nëntor 2023 dhe do të përsëritet ne datat 14, 16, 21 dhe 23 Nëntor 2023. Ky aktivitet është në process akreditimi nga ASCK me 3 kredite.

14

Nentor 2023