Evente

Aktivitet me titull: “Barnat jetimë dhe aspekte të përgatitjes dhe përzgjedhjes së pastës së dhëmbëve”.

Urdhri i Farmacistëve të Shqipërisë do të organizojë online, aktivitetin me titull: “Barnat jetimë dhe aspekte të përgatitjes dhe përzgjedhjes së pastës së dhëmbëve”. Aktiviteti do të zhvillohet nga data 24 deri më 29 dhjetor 2021 dhe është në proces akreditimi.

29

DHjetor 2021

Aktivitet me titull: “Barnat jetimë dhe aspekte të përgatitjes dhe përzgjedhjes së pastës së dhëmbëve”.

Urdhri i Farmacistëve të Shqipërisë do të organizojë online, aktivitetin me titull: “Barnat jetimë dhe aspekte të përgatitjes dhe përzgjedhjes së pastës së dhëmbëve”. Aktiviteti do të zhvillohet nga data 24 deri më 29 dhjetor 2021 dhe është në proces akreditimi.

28

DHjetor 2021

Aktivitet me titull: “Analiza dhe vlerësimi i përshkrimit dhe përdorimit racional të barnave në pediatri”.

Urdhri i Farmacistëve të Shqipërisë do të organizojë online, aktivitetin me titull: “Analiza dhe vlerësimi i përshkrimit dhe përdorimit racional të barnave në pediatri”. Aktiviteti do të zhvillohet nga data 24 deri më 28 dhjetor 2021 dhe është në proces akreditimi.

28

DHjetor 2021

Aktivitet me titull: “Barnat jetimë dhe aspekte të përgatitjes dhe përzgjedhjes së pastës së dhëmbëve”.

Urdhri i Farmacistëve të Shqipërisë do të organizojë online, aktivitetin me titull: “Barnat jetimë dhe aspekte të përgatitjes dhe përzgjedhjes së pastës së dhëmbëve”. Aktiviteti do të zhvillohet nga data 24 deri më 29 dhjetor 2021 dhe është në proces akreditimi.

27

DHjetor 2021

Aktivitet me titull: “Analiza dhe vlerësimi i përshkrimit dhe përdorimit racional të barnave në pediatri”.

Urdhri i Farmacistëve të Shqipërisë do të organizojë online, aktivitetin me titull: “Analiza dhe vlerësimi i përshkrimit dhe përdorimit racional të barnave në pediatri”. Aktiviteti do të zhvillohet nga data 24 deri më 28 dhjetor 2021 dhe është në proces akreditimi.

27

DHjetor 2021

Aktivitet me titull: “Barnat jetimë dhe aspekte të përgatitjes dhe përzgjedhjes së pastës së dhëmbëve”.

Urdhri i Farmacistëve të Shqipërisë do të organizojë online, aktivitetin me titull: “Barnat jetimë dhe aspekte të përgatitjes dhe përzgjedhjes së pastës së dhëmbëve”. Aktiviteti do të zhvillohet nga data 24 deri më 29 dhjetor 2021 dhe është në proces akreditimi.

24

DHjetor 2021

Aktivitet me titull: “Analiza dhe vlerësimi i përshkrimit dhe përdorimit racional të barnave në pediatri”.

Urdhri i Farmacistëve të Shqipërisë do të organizojë online, aktivitetin me titull: “Analiza dhe vlerësimi i përshkrimit dhe përdorimit racional të barnave në pediatri”. Aktiviteti do të zhvillohet nga data 24 deri më 28 dhjetor 2021 dhe është në proces akreditimi.

24

DHjetor 2021

Aktivitet me titull: “Piktogramat dhe gjuha e komunikimit në paketimet e barnave”.

Urdhri i Farmacistëve të Shqipërisë do të organizojë online, aktivitetin me titull: “Piktogramat dhe gjuha e komunikimit në paketimet e barnave”. Aktiviteti do të zhvillohet nga data 26 deri më 30 korrik 2021 dhe është në proces akreditimi për 6 kredite.

30

Korrik 2021

Aktivitet me titull: “Piktogramat dhe gjuha e komunikimit në paketimet e barnave”.

Urdhri i Farmacistëve të Shqipërisë do të organizojë online, aktivitetin me titull: “Piktogramat dhe gjuha e komunikimit në paketimet e barnave”. Aktiviteti do të zhvillohet nga data 26 deri më 30 korrik 2021 dhe është në proces akreditimi për 6 kredite.

29

Korrik 2021

Aktivitet me titull: “Piktogramat dhe gjuha e komunikimit në paketimet e barnave”.

Urdhri i Farmacistëve të Shqipërisë do të organizojë online, aktivitetin me titull: “Piktogramat dhe gjuha e komunikimit në paketimet e barnave”. Aktiviteti do të zhvillohet nga data 26 deri më 30 korrik 2021 dhe është në proces akreditimi për 6 kredite.

28

Korrik 2021