Evente

Aktivitet me titull, “Farmacisti dhe përkujdesja në kushtet e pandemisë COVID – 19; Udhëzimet e FIP-it”

Aktivitet me titull, “Farmacisti dhe përkujdesja në kushtet e pandemisë COVID – 19; Udhëzimet e FIP-it”

7

Korrik 2020

Aktivitet me titull, “Farmacisti dhe përkujdesja në kushtet e pandemisë COVID – 19; Udhëzimet e FIP-it”

Aktivitet me titull, “Farmacisti dhe përkujdesja në kushtet e pandemisë COVID – 19; Udhëzimet e FIP-it”

9

Qershor 2020

Aktivitet me titull, “Aspekte praktike të punës në farmaci”

Aktivitet me titull, “Aspekte praktike të punës në farmaci”

27

DHjetor 2019

Aktivitet me titull, “Aspekte praktike të punës në farmaci”

Aktivitet me titull, “Aspekte praktike të punës në farmaci”

26

DHjetor 2019

Aktivitet me titull, “Aspekte praktike të punës në farmaci”

Aktivitet me titull, “Aspekte praktike të punës në farmaci”

24

DHjetor 2019

Aktivitet me titull, “Aspekte praktike të punës në farmaci”

Aktivitet me titull, “Aspekte praktike të punës në farmaci”

23

DHjetor 2019

Aktivitet me titull, “Aspekte praktike të punës në farmaci”

Aktivitet me titull, “Aspekte praktike të punës në farmaci”

13

DHjetor 2019

Aktivitet me titull, “Aspekte praktike të punës në farmaci”

Aktivitet me titull, “Aspekte praktike të punës në farmaci”

12

DHjetor 2019

Aktivitet me titull, “Aspekte praktike të punës në farmaci”

Aktivitet me titull, “Aspekte praktike të punës në farmaci”

11

DHjetor 2019

Aktivitet me titull, “Aspekte praktike të punës në farmaci”

Aktivitet me titull, “Aspekte praktike të punës në farmaci”

10

DHjetor 2019