Njoftime

NJOFTIM PËR PËRSËRITËSIT E VLERËSIMIT TË AFTËSIMIT PRAKTIK (VAP), SEZONI TETOR 2023

Njoftohen përsëritësit, që dëshirojnë t’i nënshrohen Vlerësimit të Aftësimit Praktik në sezonin Tetor 2023, që  të dorëzojnë brenda datës 15 Shtator 2023, dorazi ose të skanuara, në adresën e e-mailit: praktika@ufsh.org.al.


  1. KËRKESËN:  (SHKARKO) 
  2. MANDATIN E PAGESËS: (SHKARKO)


(Origjinalet do të dorëzohen ditën e VAP) 

1

Shtator 2023
Digital Agency Albaniareal estate saranda