Evente

Aktivitet me titull: “Barnat jetimë dhe aspekte të përgatitjes dhe përzgjedhjes së pastës së dhëmbëve”.

 nderuar kolegë! 

 

Urdhri i Farmacistëve  Shqipërisë do  organizojë online, aktivitetin me titull: “Barnat jetimë dhe aspekte të përgatitjes dhe përzgjedhjes së pastës së dhëmbëve”.  

Aktiviteti do  zhvillohet nga data 24 deri  29 dhjetor 2021 dhe është  proces akreditimi. 

Ky aktivitet ofrohet falas për anëtarët e UFSH-, por pjesëmarrësit  këtë aktivitet duhet  kenë likuiduar kuotizacionet ndaj UFSH, deri  muajin dhjetor 2021 ( vërtetuar me mandatin e bankës cilin duhet ta ngarkoni gjatë procesit  regjistrimit). Për pjesëmarrësit  cilët nuk e ushtrojnë profesionin aktualisht dhe kanë dorëzuar certifikatën pranë UFSH-aktiviteti ofrohet kundrejt një pagese prej 1000 lekë ( reja), prandaj  momentin e regjistrimit duhet  ngarkoni kopjen e mandat pagesës. 

Aktiviteti do  zhvillohet  platformën Google Classroom dhe numri i pjesëmarrësve do  jetë i kufizuar, 500 pjesëmarrës  

Jduhet  bëni regjistrim paraprak  link-un e mëposhtëmnga data 11 dhjetor 2021 deri  datë 17 dhjetor 2021,  orën 14:00. 

Linku për regjistrim

Për informacione  mëtejshme do  njoftoheni  mënyrë periodike. 

24

DHjetor 2021
Digital Agency Albaniareal estate saranda