Ligjshmeria

Rregullore për praktikën profesionale për Profesionistin e Shëndetit në Republikën e Shqipërisë