Njoftime

Njoftim për regjistrimin në Provimin e Certifikimit

Njoftojmë të gjithë farmacistët që nuk kanë plotësuar numrin e nevojshëm të krediteve, në përmbushje të detyrimit të Programit të Certifikimit, për ciklin 2015 – 2018, se duhet të regjistrohen për Provimin e Certifikimit pranë zyrave të QKEV-së, brenda datës 30 Qershor 2019.

 

Informacionin mbi numrin total të krediteve e gjeni në linkun e mëposhtëm ose duke kontaktuar me rrugë telefonike/elektronike me QKEV.

 

 

   http://www.qkev.gov.al/images/Farmacist_2.pdf

 

   http://www.qkev.gov.al/sq/rreth-nesh/kontakt

12

Qershor 2019