Njoftime

KUJTESË MBI PROCESIN E RICERTIFIKIMIT

Të nderuar kolegë, bazuar në dokumentacionin e përpunuar deri më tani, rezulton se një numër i konsiderueshëm farmacistësh (drejtues teknikë apo të punësuar) nuk kanë aplikuar për ricertifikim.

Njoftohen të gjithë kolegët që nuk kanë dorëzuar akoma dokumentacionin për riçertifikim ta kryejnë këtë proces brenda datës 15 Nëntor 2019.

Vonesat e dorëzimit të dokumentacionit përtej këtij afati mund të sjellë mospajisjen me Certifikata brenda datës 31.12.2019.

Gjithashtu, ju bëjmë me dije se ricertikimi i drejtuesit teknik të subjektit farmaceutik është i detyrueshëm në mënyrë që të operohet edhe me farmacistët e punësuar.

 

Shkarko Formularin e Riçertifikimit

Shkarko Vetëdeklarimin (vetëm për drejtuesin teknik)

6

Nentor 2019