Njoftime

NJOFTIM PËR PROVIMIN E CERTIFIKIMIT

Të nderuar kolegë,

Ju njoftojmë se më datë 14 dhjetor 2020, ora 09:00, do të zhvillohet provimi i certifikimit për të gjithë profesionistët farmacistë/ndihmës farmacistë që nuk kanë plotësuar numrin e nevojshëm të krediteve për ciklin e dytë të ricertifikimit. Të gjithë farmacistët që duan ti nënshtrohen provimit për të rifituar të drejtën e ushtrimit të profesionit të paraqiten paraprakisht pranë Qendrës Kombëtare të Edukimit në Vazhdim (QKEV) për kryerjen e regjistrimeve. Provimi do të zhvillohet në ambientet e Urdhrit të Farmacistëve në përputhje dhe në respektim të plotë të masave dhe protokolleve të Covid-19.

https://www.qkev.gov.al/sq/kreu/5-albania-sq/te-reja-aktivitete/te-reja/6364-11

7

DHjetor 2020