Njoftime

Njoftim për përsëritësit e vlerësimit të aftësimit praktik (vap), sezoni Tetor 2021

 

Njoftohen përsëritësit, që dëshirojnë t’i nënshrohen Vlerësimit të Aftësimit Praktik, që  të dërgojnë brenda datës 20 Shtator 2021, të skanuara në adresën e e-maili-t praktika@ufsh.org.al KËRKESËN: https://www.ufsh.org.al/content/uploads/2015/mar/6/kerkesa-per-ritestim.pdf 

dhe MANDATIN E PAGESËS: 

https://www.ufsh.org.al/content/uploads/2015/mar/6/fature-per-perseritje-te-provimit-te-praktikes-profesionale.pdf 

 (origjinalet do dorëzohen ditën e VAP) 

 

 Grafiku i zhvillimit të provimit do të komunikohet me rrugë elektronike (e-mail)

31

Gusht 2021