Njoftime

Njoftim për përsëritësit e vlerësimit të aftësimit praktik (vap), prill 2022

Njoftohen përsëritësit, që dëshirojnë t’i nënshrohen Vlerësimit të Aftësimit Praktik, që  të dërgojnë brenda datës 28 Shkurt 2022, dorazi ose të skanuara në adresën e e-mailit: praktika@ufsh.org.al 

 

    1. KËRKESËN (SHKARKO):  

    2. MANDATIN E PAGESËS (SHKARKO):

 

(Origjinalet do dorëzohen ditën e VAP) 

 

Grafiku i zhvillimit të provimit do të komunikohet me rrugë telefonike ose elektronike (e-mail)

18

Shkurt 2022