Njoftime

NJOFTIM MBI SHTYRJEN E AFATIT PËR DORËZIMIN E TEMAVE PËR KONFERENCËN E VI "SË BASHKU PËR FARMACEUTIKËN" DERI ME DATËN 23 SHTATOR

Njoftohen të gjithë lektorët që janë të interesuar të referojnë në Konferencën e VI-të “Së Bashku për Farmaceutikën”, se afati i fundit i dorëzimit të abstrakteve të temave, është data 23 SHTATOR 2022.

 

Abstraktet duhet të dërgohen në adresën elektronike: edukimnevazhdim(at)ufsh.org.al 

 

Kriteret e abstraktit gjenden në linkun: KRITERET E ABSTRAKTIT

10

Shtator 2022