Njoftime

Konferencë "FARMAKOVIGJILENCA DHE SIGURIA E BARNAVE"

Data 29 Qershor 2018 - salla “Telemedicina” spitali pediatrik Tiranë, paralelisht në sallat e leksioneve të spitaleve rajonal Kukes, Diber, Tropoje, Lezhe, Shkoder, Durres, orari i rregjistrimeve 08:00 - 08:30


Data 6 Korrik 2018 - salla “Telemedicina” spitali pediatrik Tiranë, paralelisht në sallat e leksioneve të spitaleve rajonal Elbasan, Fier, Vlore, Korçe, Berat, Gjirokaster, Sarande orari i rregjistrimeve 08:00 - 08:30


Titulli: “FARMAKOVIGJILENCA DHE SIGURIA E BARNAVE”


Konference e organizuar nga Urdhri i Farmacistëve të Shqipërisë (UFSH), Agjencia Kombëtare e Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore ( AKBPM ) dhe Departamenti i Farmacisë (UMT)


Temat :

“Farmakovigjilenca, kërkesë e kohës për sigurinë e barnave” – Prof. Asoc. Mirela Miraci

“Formulari I Raportimit të efekteve të padëshiruara dhe vlerësimi i shkakësisë” – Dajana Roshi

“Raportimet e efekteve te padeshiruara ne Shqiperi dhe rajon. Menyra e plotesimit te formularit bazuar ne disa shembuj konkrete” - Jovisa Marku


Aktiviteti është në proces akreditimi në QKEV për 6 kredite dhe ofrohet pa pagesë për te gjithe anëtaret e UFSH!

Në momentin e rregjistrimit duhet të jeni të pajisur me kartën e identitetit!

6

Qershor 2018