Anetaresimi

Urdhri i Farmacisteve te Shqiperise tashme eshte ne formen e tij me te konsoliduar, pasi sot te gjithe bashke e dime qe e kemi detyrim anetaresimin ne urdher, anetaresim ky i cili te ngarkon me te drejta por gjithashtu edhe shume detyrime per ushtrimin e profesionit ne menyre sa me te te drejte dhe sa me te nderuar.

Bazuar ne nenin 6, pika 1, te ligjit Nr. 915, date 30.10.2003 “Per Urdhrin e Farmacisteve ne Republiken e Shqiperise” asnje individ nuk mund ta ushtroje profesionin e farmacistit pa qene anetar i Urdhrit te Farmacisteve. Urdhri i Farmacisteve nisi nga funksionimi ne fillim te vitit 2006 edhe pse ligji “ Per Urdhrin e Farmacisteve ne Republiken e Shqiperise” daton qe ne vitin 2003. Ne ato vite u be i domosdoshem krijimi dhe funksionimi i Urdhrit si nje organizem i vetrregullimit profesional te ngritur me ligj, i cili te mund te perballej me organizmat shteterore me qellim mbrojtjen e profesionit dhe profesionisteve , te mundesonte dhe realizonte edukimin e vazhdueshem profesional me qellim ngritjen profesionale te kolegeve tane. 

Gjate vitit te pare te funkionimit te tij sfidat qe na dolen perpara ishin te shumta, duke filluar qe nga hartimi i dokumentave baze, ngritja e keshillave rajonal, njohja dhe promovimi i urdhrit ne instanca te ndryshme shteterore dhe private brenda dhe jashte kufinjve te Shqiperise. Nepermjet takimeve te shumta ne te gjithe territorin e Shqiperise u be e mundur njohja e te gjithe farmacisteve me qellimin e ngritjes se urdhrit si dhe objektivat qe urdhri ka per qellim te realizoje.

Gjate vitit 2006 u be e mundur anetaresimi i rreth 55% te farmacisteve ne Republiken e Shqiperise. Gjate vitit te pare u anetaresuan ne urdher 578 farmaciste. 

Duke vazhduar nje rritje te numrit te anetaresimeve ne vitin 2007, gje e cila u arrit nepermjet bashkepunimeve te ndryshme me institucione te tjera si dhe vete ndergjegjesimit te kolegeve tane per domosdoshmerine e anetaresimit te tyre ne urdher. Ne vitin 2007 u kryen 358 anetaresime te reja nder te cilat vetem 45 ishin kolege te rinj te cilet u diplomuan gjate viteve 2006 dhe 2007. 

Vazhdojme me 124 regjistrime te reja ne vitin 2008, nder te cilat 60 ishin kolege te rinj te cilet u diplomuan gjate viteve 2007 dhe 2008. Gjate vitit 2008 veme re nje numer gjithmone ne renie te anetaresimeve te prapambetura si dhe nje rritje te numrit te anetaresimit te kolegeve qe sapo diplomohen. 

Ne vitin 2009 u kryen 146 anetaresime te reja nder te cilat numri i anetaresimeve te prapambetura ishte vetem 40. 

Gjate vitit 2010 kemi 118 anetaresime te reja dhe perseri numri i personave qe duhet tashme te ishin anetaresuar qe ne vitin 2006 eshte po 40. Gjate vitit 2010 kemi 2 momemte te rendesishme; 

1. Akreditimin e universiteteve private gje e cila do te sjelle nje rritje te numrit te farmacisteve si dhe 

2. Hyrjen ne fuqi ne maj 2010 te ligjit “per profesionet e rregullura ne Republiken e Shqiperise”, sipas te cilit titulli farmacist dhe e drejta per te ushtruar profesionin e farmacistit fitohet vetem pas kryerjes me sukses te provimit te shtetit. Ne vitin 2011 u kryen 64 anetaresime nder te cilat vetem 30 ishin anetaresimet e prapambetura dhe pjesa tjeter ishin anetaresime te kolegeve tane te diplomuar gjate vitit 2009 dhe 2010. Numri i anetaresimeve gjate 2 viteve te fundit rezulton i vogel pasi provimi i shtetit nuk arriti te realizohej per 2 vite rresht edhe pse ligji u miratua ne vitin 2010.

Gjate vitit 2012 do te kemi 443 anetaresime te reja ku vetem 2% e tyre mund te ishin anetaresime te prapambetura dhe pjesa tjeter ishin te gjithe studente te diplomuar gjate viteve 2010, 2011 dhe 2012 te cilet per here te pare ne Janar 2012 si dhe sezonet ne vazhdim arriten te kryejne provimin e shtetit me sukses.

Ne vitin 2013 u kryen 347 anetaresime te reja, ndersa deri ne keto momente te vitit 2014 jane kryer 205 anetaresime.

Sot Urdhri i Farmacisteve ka 2383 anetare nder te cilet rreth 80% punojne ne farmaci te rrjetit te hapur dhe pjesa tjeter ne importues, shperndares farmaceutike , farmaci spitalore ose institucione te administrates. Rreth 65 % e te gjithe anetaresise jane drejtues teknik ne subjektet e tyre private ose biznese te nje punedhenesi jo farmacist, ndersa persa i perket ndarjes gjinore rreth 75% prej tyre jane femra. 

Urdhri i Farmacisteve ka per qellim qe te vendose farmacistin ne krye te fronit te kujdesit shendetesor dhe per te arritur kete qellim te perbashket duhet te gjithe te realizojme ato detyrime qe kemi si farmaciste si dhe te kerkojme nga institucioni yne i perbashket realizimin sa me te plote te te drejtave qe na burojne nga ligji. 

Per kete arsye te nderuar kolege jemi gjithmone te hapur per sugjerimet qe ju keni per ta permiresuar figuren tone si farmaciste si dhe gjithashtu per ankesat tuaja me qellim qe te permiresojme punen tone dhe sherbimin ndaj jush .

Dokumentacioni i nevojshem per anetaresim ne ufsh:
Dokumentacioni i nevojshem per ndryshimin e vendit te punes se drejtuesit-teknik nga nje subjekt ne nje tjeter:

Dokumentacioni i nevojshem per ndryshimin e vendit te punes nga i punesuar ne drejtues teknik:

Dokumentacioni i nevojshem per ndryshimin e vendit te punes per farmacistin e punesuar:
Dokumentacioni i nevojshem ne rast dypunesimi:
Dokumentacioni i nevojshëm në rastin e dorëzimit të ҫertifikatës:

Kerkese per anetaresim:
Vetdeklarim per farmacistë:

Formulari i deklarimit te ndryshimeve:
Deklarata e pronarit te farmacise:Shkrese percjellese:
Rregullore e rregjistrimit:
Raport sektori anëtarësimit: