Njoftime

NJOFTIM PER REGJISTRIM PER KRYERJEN E PRAKTIKES PROFESIONALE PËR SEZONIN DHJETOR 2017 – MARS 2018


Njoftim per regjistrim per kryerjen e Praktikes Profesionale për sezonin DHJETOR 2017  –  MARS  2018

 

Rregjistrimet  për kryerjen e praktikës profesionale per sezonin Dhjetor 2017 – Mars 2018 do kryhen gjatë periudhës 18-22 Dhjetor 2017.

 

Praktika profesionale kryhet në farmacite e rrjetit të hapur ose spitalore, nën drejtimin e një farmacisti me jo më pak se 3 (tre) vjet përvojë pune.

Praktikantër  për tu rregjistruar për kryerjen e praktikës profesionale duhet të paraqesin në Zyrën e UFSH dokumentet e mëposhtme:

1.      Kërkesë (Kliko këtu)

2.      Vetëdeklarim (Kliko këtu)

3.      Kontratë tip për kryerjen e praktikës profesionale (Kliko këtu)

4.      Fotokopje e certifikatës anëtarësimit në UFSH të drejtuesit të praktikës

5.      Fotokopje te noterizuar të diplomës dhe listës së notave;

6.      Fotokopje e kartes së identitetit;

7.      Raport mjeko-ligjor

8.      Fotokopje e plan-vendosjes së farmacisë;

9.      Tre (3) fotografi (3x3.5 cm);

10.  Mandat pagesën në shumën 10000 lekë, në numrin e llogarisë 69623 pranë bankës BKT.

 

Dokumentacioni i kërkuar gjendet në faqen zyrtare http://www.ufsh.org.al/membership/praktika-profesionale

 

Praktikanti duhet të paraqitet personalisht për tu regjistruar.

Adresa: Rruga Xhanfize Keko, Porcelan, Tirane.

Kontakt: praktika@ufsh.org.al

20

Nentor 2017