Njoftime

Kreditet për Konferencën e V-të farmaceutike

Te nderuar kolege!

Ju bejme me dije se Konferenca e V-te farmaceutike me titull “Se bashku per Farmaceutiken”e zhvilluar ne datat 29-30-31 Mars 2018 eshte akredituar nga QKEV me:

·         22 kredite per pjesemarresit pasiv

·         44 kredite per pjesemarresit aktiv (autoret e pare te prezantimeve)

Çertifikatat e pjesemarrjes ne kete aktivitet mund ti terhiqni ne çdo moment prane zyrave te UFSH.

3

Maj 2018