Evente

Aktivitet: "Imatinib, nje ere e re ne mjekimin e Leucemise Mieloide Kronike” "Rezistenca bakteriale midis shkences, filozofise..

Datë 08 Qershor 2018 - Tiranë - salla “Telemedicina” spitali pediatrik Tiranë, paralelisht në sallat e leksioneve të spitaleve rajonal  Kukes, Diber, Tropoje, Lezhe, Shkoder, Durres, orari i rregjistrimeve 08:30 - 09:00 

Date 22 Qershor 2018 –Tirane – salla “Telemedicina” spitali pediatrik Tiranë, paralelisht në sallat e leksioneve të spitaleve rajonal Elbasan, Fier, Vlore, Korçe, Berat, Gjirokaster, Sarande orari i rregjistrimeve 08:30 - 09:00 


Tema: 

“Imatinib, nje ere e re ne mjekimin e Leucemise Mieloide Kronike” – Lektor  Prof.Dr. Polikron Pulluqi

Rezistenca bakteriale midis shkences, filozofise dhe Darvinit” – Lektor Prof. Dr. Myftar Barbullushi
Aktiviteti është në proces akreditimi në QKEV për 4 kredite dhe ofrohet pa pagese per te gjithe anetaret e UFSH!

Në momentin e rregjistrimit duhet të jeni të pajisur me kartën e identitetit! 

8

Qershor 2018