KONFERENCA E V FARMACEUTIKE

KONFERENCA V FARMACEUTIKE ME PJESËMARRJE NDËRKOMBËTARE
“SË BASHKU PËR FARMACEUTIKËN”
Organizatorë:
Urdhri i Farmacisteve të Shqipërisë
Oda e Farmacistëve të Kosovës
Departamenti i Farmacisë, Fakulteti i Mjekësisë, UMT
Kryetarë bashkëorganizativ të konferencës:
DIANA TOMA- Presidente e Urdhrit të Farmacistëve të Shqipërisë
ZEHADIN GASHI – Kryetar i Odës së Farmacistëve të Kosovës

Komiteti Shkencor Koordinatorët Shkencorë Komiteti Organizativ
Prof. Dr. Ledjan Malaj (President) Prof. Dr. Ledjan Malaj Diana Toma (Kryetare)
Prof. Asoc. Zehadin Gashi (ZvPresident Prof. Dr. Vilma Papajani Zehadin Gashi (Zv.Kryetar)
Prof. Dr. Suela Këlliçi Prof. Asoc. Aida Dama Dëfrim Goma
Prof. Dr. Vilma Papajani Prof. Asoc. Brunilda Myftari Mirsie Doka
Prof. Asoc. Aida Dama Prof. Asoc. Entela Haloci Artida Pashaj (Avdia)
Prof. Asoc. Brunilda Myftari Dr. Shk. Linda Matua Ina Pasho
Prof. Asoc. Entela Haloci Dr. Shk. Rezarta Shkreli Pranvera Rroko
Prof. Asoc. Kreshnik Hoti Dr. Shk. Silvi Bozo Nevjana Bakaj
Prof. Asoc. Mirela Miraçi Albana Xhaxho Erolinda Marovci
Dr. Shk. Ridvan Nepravishta Artida Pashaj (Avdia) Armend Jashari
Dr. Shk. Dorina Dervishi Gynaj Halac
Dr. Shk. Linda Matua Kadri Bytyqi
Dr. Shk. Rezarta Shkreli Naim Morina
Dr.
Shk. Silvi Bozo
Arsim Haliti
Ismail Shurdhaj
Seniha Salah
Xhenita Podrimqaku


TË FTUAR NDERI
Eeva Teräsalmi – Zv. Presidente International Federation Pharmaceutichal (FIP)
Nazira Artykova – Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH)
Bistra Angelovska – Presidente Dhoma e Farmacisteve te Maqedonisë
Milanka Zugic – Presidente Dhoma e Farmacistëve të Malit të Zi
Zvetlana Stojkov – Presidente Dhoma e Farmacistëve të Sërbisë
Zahida Binakaj – Presidente Dhoma e Farmacistëve të Bosnjë Hercegovinës
Ilko Getov – President Dhoma e Farmacsitëve të Bullgarisë
Ana Soldo – Presidente Dhoma e Farmacistëve të Kroacisë
Miran Golub – President Dhoma e Farmacistëve të Sllovenisë
Esra Tatar – University of Marmara
Ridvan Nepravishta – University of East Anglia, UK
Ministre e Shëndetesise dhe Mbrojtjes Sociale
Agjencia Kombëtare e Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore
Qëndra Kombëtare e Edukimit në Vazhdim
Rektor i Universiteit të Mjekësisë
Dekani i Fakultetit të Mjekësisë
Albania University
Zoja e Këshillit të Mirë
Universiteti Aldent

Bashkëlidhur do te gjeni programin e konferencës.
Programi i konferencës

KONFERENCA E V FARMACEUTIKE

Të nderuar kolegë,
Urdhri i Farmacistëve të Shqipërisë, në bashkëpunim me Odën e Farmacistëve të Kosovës dhe Departamentin e Farmacisë pranë Fakultetit të Mjekësisë Tiranë, organizojnë:
KONFERENCËN E V FARMACEUTIKE “SË BASHKU PËR FARMACEUTIKËN”
Konferenca do të zhvillohet në datat 29, 30, 31 Mars 2018, në ambientet e Hotel Tirana International. Konferenca është në proces akreditimi për 15 kredite, për:
- Farmacistë
- Ndihmës farmacistë
Në Konferencë do të ketë pjesëmarrje nga lektorë vendas dhe të huaj.
Regjistrimet do kryhen çdo ditë nga ora 8:00 – 9:00
Për të marrë pjesë në këtë konferencë, të interesuarit duhet të plotësojnë formularin e mëposhtëm, si dhe të kryejnë pagesën, si më poshtë:
Formulari i aplikimit

Pagesa:
Për pjesëmarrësit anëtarë të UFSH - 3500 Lekë
Për pjesëmarrësit jo anëtarë të UFSH - 50 Euro
Në pagesë përfshihet:
- Pjesëmarrja në konferencë
- Materialet e konferencës
- Darka Gala e datës 31 Mars, tek “Stela Resort”
Pagesa do kryhet në Nr. e llogarisë së UFSH pranë bankës BKT;
- Në Lekë: 69623
- Në Euro: 401069623
Pagesat dhe konfirmimi duhet te kryhen deri në datën 19 Mars 2018.

Për cdo informacion të mëtejshëm ju lutem na kontaktoni në numrat e telefonit të UFSH:
+355 (4) 2264980
+355 (4) 2435063
ose në adresën e emailit: edukimnevazhdim@ufsh.org.al

Ju Mirëpresim!
Së bashku për Farmaceutikën

Të nderuar kolegë,
Urdhri i Farmacistëve të Shqipërisë në bashkëpunim me Odën e Farmacistëve të Kosovës , në datat 29, 30, 31 Mars 2018, në ambjentet e “Hotel Tirana International”, Tiranë, do të organizojë Konferencën e V - të Farmaceutike me titull: “Së bashku për Farmaceutikën”.
Të gjithë të interesuarit që dëshirojnë të jenë pjesë aktive në këtë Konferencë me prezantime, duhet të dërgojnë deri në datë 15/02/2018, në adresën konferencasebashku@gmail.com këto materiale:

• Abstraktin e temës , (sipas udhëzuesve bashkëngjitur)
• CV të përditësuar,
• Një fotografi format dokumenti.

Të njëjtat kërkesa vlejnë edhe për të interesuarit për tu paraqitur me prezantim poster. Materialet do të meren në shqyrtim nga komisioni shkencor i ngritur enkas për këtë Konferencë. Jeni te mirëpritur!


KUJTESË!

Të nderuar anëtarë ,
Urdhri i Farmacistëve të Shqipërisë , njofton çdo farmacistë që ka kontratë punësimi në pozicionin e Drejtuesit Teknik , apo Farmacistit të punësuar , në Farmaci, Importues & Shpërndarës, Prodhues farmaceutik, apo i punësuar në shtet, se:
Kur ndërpret kontratën e punës me subjektin për të cilin i është lëshuar një Certifikatë për Ushtrimin e Profesionit të farmacistit sipas kontratës së punës, duhet që brenda muajit të ndërprerjes së kontratës së punës , të depozitojë pranë Urdhrit dokumentat e mëposhtme:
1- Çertifikatën origjinale të lëshuar nga Urdhëri.
2- Pagesën e kuotizacioneve deri në momentin e ndërprerjes së kontratës së punës.
3- Formularin e ndryshimeve .
Qëllimi i dorëzimit të këtyre dokumentave është shmangia e detyrimeve financiare për periudhën që nuk ka kontratë punësimi si dhe shmangia e të gjitha përgjegjësive profesionale. E njëjta procedurë vlen edhe për rastet e fillimit të lejes së lindjes. Në rast të mos dorëzimit të dokumentave të mësipër për çdo muaj do ju lindë detyrimi financiarë i kuotizacioneve sipas pozicionit të punës.
Të gjithë këto dokumenta mund të dorëzohen personalisht , nga të afërm ose me postë.
Faleminderit për mirëkuptimin,
Financa e UFSH-së, Tiranë, 05/01/2018


Të nderuar kolegë!

Referuar shkreses Nr. 4873/1 Prot, datë 16.12.2017, të ardhur nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, në lidhje me interpretimin mbi kriteret që duhet të plotësojë drejtuesi teknik i prodhuesit farmaceutik ju bëjmë me dije se:
Për të marrë autorizimin e prodhimit të barnave, kërkuesi duhet të ketë në dispozicion të paktën një person të kualifikuar në funksionin e drejtuesit teknik, sipas kritereve të përcaktuara në parimet dhe udhëzimet e miratuara të praktikës së mirë. Personi i kualifikuar duhet të ketë një eksperiencë praktike, të paktën, dy vjet në industrinë farmaceutike ose në analizat cilësore të barnave, analizat sasiore të lëndës aktive dhe në testimet dhe verifikimet e nevojshme që garantojnë cilësinë e barit.


Të nderuar kolegë!

Shoqata e Urdhrave të Farmacistëve të Europës jug-lindore ku bën pjesë dhe Urdhri i Farmacistëve të Shqipërisë, në bashkëpunim me kompaninë Data Status ofrojnë për të gjithë farmacistët e vendeve anëtare të kësaj shoqate projektin Lexi Comp. Ky projekt ka për qëllim t’iu vijë në ndihmë Farmacistëve, për rritjn e cilësisë dhe sigurisë gjatë ofrimit të shërbimit farmaceutik duke iu vënë në dispozicion njohuri më të zgjeruara mbi ndërveprimet e barnave, efektet anësore, kombinimin e terapive të ndryshme, dozimin e barnave, sëmundje të ndryshme, si dhe mundëson akses ndaj monografive, studimeve dhe kërkimeve më të fundit në fushën farmaceutike.
Ky program do ju ofrohet falas për një periudhe një mujore të gjithë Farmacistëve antarë të Urdhrit të Farmacistëve të Shqipërisë.
Më poshtë do të gjeni instruksionet se si aplikohet ky program.
Materialet dhe programi janë në gjuhën angleze.
Material mbi përdorimin e programit: (Materiali ne pdf)
URL: Kliko per ta hapur
USERNAME: komora
PASSWORD: AzJaEHAV
Fjala Përshëndetëse e Presidentes Diana Toma, më 25 Shtator, për Ditën Botërore të Farmacistëve

Të nderuar pjesëmarrës!
Shpeshherë, jemi mbledhur në ditë dhe data të ndryshme, për të sjellë pranë njeri- tjetrit, e për të ndarë me njëri-tjetrin, copëza të përvojave profesionale, të arritjeve teknologjike- farmaceutike, mendime dhe propozime, për të cuar edhe më përpara zhvillimin e sektorit tonë, por për herë të parë po mblidhemi në një datë si kjo e sotmja, për t’u fokusuar te figura, e cila përmban shpirtin e profesionit që ne përfaqësojmë e që është ajo e farmacistit...
Lexojeni të plotë
Njoftim

Bazuar në Shkresës Nr. 3329/1 Prot, datë 04.08.2017 të dalë nga Ministria e Shëndetësisë, drejtuar Urdhrit të Farmacistëve të Shqipërisë, referuar neneve 29 dhe 40 të ligjit Nr. 105/2014, datë 31.07.2014 “Për Barnat dhe Shërbimin Farmaceutik”, i ndryshuar,
1. Përvoja e punës që duhet të ketë një farmacist për të qenë drejtues teknik i një subjekti farmaceutik duhet të jetë me kohë të plotë .
2. Drejtuesi teknik i një subjekti farmaceutik e ushtron këtë rol vetëm për një farmaci me kohë të plotë .