KONFERENCA E II-TË E FARMACISË - PRIZREN

Të nderuar kolegë,

Oda e Farmacistëve të Kosovës dhe Urdhri i Farmacistëve të Shqipërisë në bashkorganizim me:
Fakultetin e Mjekësisë-Dega e Farmacisë në Prishtinë, Fakultetin e Mjekësisë-Dega e Farmacisë në Tiranë, Agjencionin e Kosovës për Produktet dhe Paisje Medicinale dhe Shoqatën e Farmacistëve të Kosovës.
Ju ftojmë që të merrni pjesë në Konferencën e Dytë të Farmacisë, që do të mbahet
më 02-04 Qershor 2017, në Hotel “OFERTA”, në Prizren

Pagesa për konferencë është: www.ufsh.org.al/content/uploads/2017/may/11/pagesa-per-konference-eshte-kliko-ketu.docx

Programi paraprak: www.ufsh.org.al/content/uploads/2017/may/11/programi-paraprak-kliko-ketu.docx

Paketa e sponsorëve: www.ufsh.org.al/content/uploads/2017/may/11/paketa-e-sponsoreve-kliko-ketu.docx

Për të gjithë pjesëmarrësit nga Shqipëria që dëshirojnë të bëhën pjesë e këtijë aktiviteti, Ju lutem të konfirmoni pjesëmarrjen tuaj paraprakisht brenda datës 20 Maj 2017 në adresën e e-mailit edukimnevazhdim@ufsh.org.al .